settings icon
share icon
Pitanje

Odlazak u raj – kako može da mi bude zagarantovano mjesto vječnog počinka?

Odgovor


Suočite se s time. Dan kada ćemo zakoračiti u vječnost će možda doći ranije nego što mislimo. U pripremi za taj trenutak, treba da znamo ovu istinu – neće svi ići u raj. Kako možemo za sigurno da znamo da idemo u raj? Čak i prije 2000 godina, apostoli Petar i Jovan su propovijedali jevanđelje Isusa Hrista velikoj grupi ljudi u Jerusalimu. Petar je napravio duboku izjavu koja odjekuje čak i u našem postmodernom svijetu: „Jer nema drugoga Imena pod nebom danoga ljudima kojim bismo se mogli spasti“ ( Djela 4:12). Sada kao i tada, Djela 4:12 nisu politički korektna. Danas je popularno reći: „Svi idu u raj“ ili „Svi putevi vode u raj“. Mnogo je onih koji misle da mogu imati raj bez Isusa. Oni žele slavu, ali ne žele da im smeta krst, a još manje onaj koji je tamo umro. Mnogi ne žele prihvatiti Isusa kao jedini put do neba i odlučni su u pronalaženju drugog puta. Ali Isus nas upozorava da drugi put ne postoji i da je posljedica odbacivanja ove istine vječnost u paklu. Rekao nam je da „Ko vjeruje u Sina, ima život vječni; a ako je neposlušan Sinu neće vidjeti života, jer gnjev Božiji ostaje na njemu“ (Jovan 3:36). Vjera u Hrista je ključ za odlazak u raj.

Neki će tvrditi da je krajnje uskoumno od Boga da pruži samo jedan put do neba. Ali, iskreno, u svjetlu pobune čovječanstva protiv Boga, za njega je izuzetno širokogrudo da nam pruži bilo kakav put do neba. Zaslužujemo osudu, ali Bog nam daje put za bijeg šaljući svog jedinog Sina da umre za naše grijehe. Bilo da neko ovo vidi kao usko ili široko, to je istina. Dobra vijest je da je Isus umro i uskrsnuo; oni koji idu na nebo primili su ovo jevanđelje vjerom.

Mnogi ljudi danas se drže razvodnjenog jevanđelja koje ukida potrebu za pokajanjem. Oni žele vjerovati u Boga koji „ljubi“ (ne osuđuje) koji nikada ne spominje grijeh i koji ne traži nikakvu promjenu u njihovom načinu života. Oni mogu reći stvari poput: "Moj Bog nikada ne bi poslao osobu u pakao." Ali Isus je više govorio o paklu nego o nebu, i predstavio se kao Spasitelj koji nudi jedini način odlaska u raj: „Ja sam put i istina i život. Niko ne dolazi Ocu osim kroz mene” (Jovan 14:6).

Ko će zapravo ući u Božije kraljevstvo? Kako mogu da garantujem da ću ići u raj? Biblija pravi jasnu razliku između onih koji imaju vječni život i onih koji nemaju: „Onaj koji ima Sina, ima život; ko nema Sina Božijega, nema života” (1. Jovanova 5:12). Sve se vraća na vjeru. Oni koji vjeruju u Hrista postali su djeca Božija (Jovan 1:12). Oni koji prihvataju Isusovu žrtvu kao platu za svoje grijehe i koji vjeruju u njegovo uskrsnuće idu u raj. Oni koji odbacuju Hrista ne idu. “Ko u njega vjeruje ne sudi mu se, a koji ne vjeruje, već je osuđen jer nije vjerovao u ime Jedinorođenoga Sina Božjega” (Jovan 3:18).

Kao što će nebo biti divno za one koji prihvataju Isusa Hrista kao svog Spasitelja, pakao će biti mnogo strašniji za one koji ga odbacuju. Ne možemo ozbiljno čitati Bibliju, a da je ne vidimo iznova i iznova – crta je podvučena. Biblija kaže da postoji jedan i jedini put do neba – Isus Hrist. Slijedite Isusovu zapovijest: „Uđite na uska vrata, jer su široka vrata i širok put što vode u propast, i mnogo ih ima koji njima idu. Jer su uska vrata i tijesan put koji vodi u život, i malo ih je koji ga nalaze” (Matej 7:13;14).

Vjera u Isusa je jedini način za odlazak u raj. Oni koji imaju vjeru sigurno će tamo stići. Vjerujete li u Isusa?

EnglishVratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku

Odlazak u raj – kako može da mi bude zagarantovano mjesto vječnog počinka?
© Copyright Got Questions Ministries