settings icon
share icon
Pitanje

Šta je nevolja? Kako znamo da će nevolja trajati sedam godina?

Odgovor


Nevolja je budući sedmogodišnji period kada će Bog završiti svoju disciplinu Izraela i završiti svoj sud nevjernom svijetu. Crkva, koju čine svi koji su se uzdali u ličnost i delo Gospoda Isusa da ih spasi od kazne za grijeh, neće biti prisutna tokom nevolje. Crkva će biti sklonjena sa zemlje u događaju poznatom kao uzeće (1. Solunjanima 4:13-18; 1. Korinćanima 15:51-53). Crkva je spašena od gnjeva koji dolazi (1. Solunjanima 5:9). U cijelom Svetom pismu, nevolja se pominje drugim imenima kao što je Dan Gospodnji (Isaija 2:12; 13:6-9; Joilo 1:15; 2:1-31; 3:14; 1. Solunjanima 5:2 ); muka i nevolja (Peta knjiga Mojsijeva 4:30; Sofonija 1:1); velike nevolje, koja se odnosi na intenzivniju drugu polovinu sedmogodišnjeg perioda (Matej 24:21); vrijeme ili dan žalosti (Danilo 12:1; Sofonija 1:15); vrijeme muke Jakovljeve (Jeremija 30:7).

Razumijevanje Danila 9:24-27 je neophodno da bismo razumjeli svrhu i vrijeme nevolje. Ovaj odlomak govori o 70 nedelja koje su proglašene protiv „tvog naroda“. Danilov narod su Jevreji, narod Izraela, a Danilo 9:24 govori o vremenskom periodu koji je Bog dao „da se okonča grijeh i zapečate sagrješenja i izbrišu bezakonja i zaglade nepravde i privede pravda vječna; i zapečati viđenje i prorok pomaže Sveti svetih.“ Bog izjavljuje da će „sedamdeset od po sedam godina“ ispuniti sve ove stvari. Ovo je 70 puta sedam godina, ili 490 godina. (Neki prevodi pominju 70 nedelja godina.) Ovo potvrđuje drugi dio ovog odlomka u Danilu. U 25. i 26. stihu, Danilu je rečeno da će Mesija biti pogubljen posle „sedam nedelja ... i šezdeset dvije nedelje “ (ukupno 69), počevši od dekreta o obnovi Jerusalima. Drugim riječima, 69 puta sedam godina (483 godine) nakon naredbe o obnovi Jerusalima, Mesija će biti pogubljen. Biblijski istoričari potvrđuju da su prošle 483 godine od naredbe o obnovi Jerusalima do vremena kada je Isus razapet. Većina hrišćanskih učitelja, bez obzira na njihov pogled na eshatologiju (buduće stvari/događaje), ima gore navedeno razumijevanje Danilovih 70 sedmica.

Pošto su prošle 483 godine od dekreta o obnovi Jerusalima do pogubljenja Mesije, ovo ostavlja jedan period od sedam godina koji treba da se ispuni u smislu Danila 9:24: „da se okonča grijeh i zapečate sagrješenja i izbrišu bezakonja i zaglade nepravde i privede pravda vječna; i zapečati viđenje i prorok pomaže Sveti svetih.“ Ovaj poslednji sedmogodišnji period je poznat kao period nevolje—to je vrijeme kada Bog završava suđenje Izraelu zbog njegovog grijeha.

Danilo 9:27 daje nekoliko najvažnijih djelova sedmogodišnjeg perioda nevolje: „I utvrdiće Zavjet mnogima nedjelja jedna; a u polovinu nedjelje, ukinuće mi se žrtva i prinos, i (doći) na svetilište mrzost opuštenja.“ Osoba o kojoj se govori u ovom stihu je osoba koju Isus naziva „gnusobom opustošenja“ (Matej 24:15) i nazvana je „zvijer“ u Otkrivenju 13. Danilo 9:27 kaže da će zvijer sklopiti savez za sedam godina, ali će sredinom ove nedelje (nakon 3 1/2 godine tokom vremena nevolje ) prekinuti zavjet, obustavivši žrtvovanje. Otkrivenje 13 objašnjava da će zvijer staviti svoju sliku u hram i zahtijevati da joj se svijet klanja. Otkrivenje 13:5 kaže da će to trajati 42 mjeseca, što je 3 1/2 godine. Pošto Danilo 9:27 kaže da će se to dogoditi sredinom nedelje, a Otkrivenje 13:5 kaže da će zvijer to činiti u periodu od 42 meseca, lako je vidjeti da je ukupna dužina vremena 84 mjeseca ili sedam godina. Takođe pogledajte Danilo 7:25, gdje se „vrijeme, vremena i pola vremena“ (vrijeme=1 godina; vremena=2 godine; pola vremena=1/2 godine; ukupno 3 1/2 godine) takođe odnosi na „veliku nevolju“, poslednja polovina sedmogodišnjeg perioda nevolje kada će zvijer biti na vlasti.

Za dalje reference o nevolji, pogledajte Otkrivenje 11:2-3, koje govori o 1260 dana i 42 meseca, i Danilo 12:11-12, koje govori o 1290 dana i 1335 dana. Ovi dani se odnose na sredinu nevolje. Dodatni dani u Danilu 12 mogu uključivati vrijeme na kraju za sud nad narodima (Matej 25:31-46) i vrijeme za uspostavljanje Hristovog hiljadugodišnjeg carstva (Otkrivenje 20:4-6).

EnglishVratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku

Šta je nevolja? Kako znamo da će nevolja trajati sedam godina?
© Copyright Got Questions Ministries