settings icon
share icon
Pitanje

Masturbacija – da li je Biblija smatra grijehom?

Odgovor


Biblija ne pominje mastrubaciju ili navodi da li je mastrubacija grijeh ili nije. Pasus koji se najčeće povezuje sa mstrubacijom je priča o Avnanu iz Prve knjige Mojsijeve 38:9–10. Neki ovaj pasus interpretiraju tako što kažu da je čin „prosipaše na zemlju“ grijeh. Međutim, to nije ono što ovaj pasus govori. Bog je osudio Avnana ne zato što „prosipaše na zemlju“, već zato što je Avnan bio neposlušan. Avnan je odbio da ispuni svoju dužnost da da naslednika za svog pokojnog brata. Ovaj pasus nije o mastrubaciji već o ispunjavanju porodične obaveze.

Drugi pasus koji se ponekad koristi kao dokaz da je mastrubacija grijeh je Matej 5:27–30. Isus govori da ne treba imati požudne misli i onda kaže, „Ako li te desna ruka tvoja sablažnjava, odsijeci je i baci od sebe.” Dok očito postoji veza između požudnih misli i mastrubacije, malo je vjerovatno da je Isus aludirao posebno na grijeh mastrubacije u ovom pasusu.

Biblija nigdje eksplicitno ne navodi da je mastrubacija grijeh, ali nije upitno da su djela koja obično vode mastrubaciji grešna. Mastrubacija je skoro uvijek rezultat požudnih misli, neprikladne seksualne stimulacije i/ili pornografije. Upravo ovim problemima se treba pozabaviti. Ako se ostave i prebrode grijesi požude, nemoralnih misli i pornografije, mastrubacija će postati mnogo manji problem i manje iskušenje. Mnogo ljudi se bori sa krivicom zbog mastrubacije, dok u realnosti, bi bolje bilo da se pokaju za grijehe koji ih navode da mastrubiraju.

Imajući u vidu ovo što smo rekli, da li je sama mastrubacija grijeh? Dok Biblija ne odgovara direktno na ovo pitanje, definitivno postoje neki biblijski principi koji se mogu primijeniti po ovom pitanju:

(1) „Ako, dakle, jedete, ako li pijete, ako li što drugo činite, sve na slavu Božiju činite” (1. Korinćanima 10:31). Ako ne možemo da damo Bogu slavu za nešto, ne bi trebalo to da činimo.

(2) „Sve što nije od vjere grijeh je“ (Rimljanima 14:23). Ako nijesmo potpuno ubijeđeni da neka aktivnost daje čast Bogu, ona je grijeh.

(3) „Ili ne znate da je tijelo vaše hram Svetoga Duha koji je u vama, kojega imate od Boga i niste svoji? Jer ste kupljeni skupo. Proslavite, dakle, Boga tijelom svojim i duhom svojim, jer su Božiji.“ (1. Korinćanima 6:19–20). Naša tijela su otkupljena i pripadaju Bogu.

Ove velike istine treba da imaju snažan uticaj na ono što činimo sa našim tijelima. U svjetlu ovih principa, mnogi zaključuju da je mastrubacija uvijek grešna. Mastrubacija je u najboljem slučaju problematična aktivnost – po pitanju da li može biti na slavu Bogu; da li može da se radi u potpunoj sigurnosti da je ispravna; i da li tako poštujemo Boga kao onoga kome pripadaju naša tijela.

Ako se radi bez imalo požude, nemoralnih misli, ili porongrafije, sa punim uvjerenjem da je to dobro i ispravno, i sa zahvaljivanjem Bogu za zadovoljstvo koje ono donosi ( vidi 1. Korinćanima 10:30), da li je još uvijek grijeh mastrubirati? U najboljem slučaju, može se reći da možda i nije. Međutim, zaista sumnjamo da uopšte i bilo kada postoji ovaj scenario.

EnglishVratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku

Masturbacija – da li je Biblija smatra grijehom?
© Copyright Got Questions Ministries