settings icon
share icon
Pitanje

Zašto Bog dozvoljava da se loše stvari dešavaju dobrim ljudima?

Odgovor


Ovo je jedno od najtežih pitanja u čitavoj teologiji. Bog je vječan, beskonačan, sveznajući, sveprisutan i svemoguć. Zašto bi ljudi (koji nijesu vječni, beskonačni, sveznajući, sveprisutini ili svemogući) očekivali da mogu da u potpunosti razumiju Božije puteve? Knjiga o Jovu se bavi ovim pitanjem. Bog je dozvolio Satani da uradi Jovu sve što poželi osim da ga ubije. Kako je Jov reagovao?

„Gle, da me i ubije, opet ću se uzdati u nj, ali ću braniti putove svoje pred njim“ (Jov 13:15). „Gospod dade, Gospod uze; da je blagosloveno ime Gospodnje” (Job 1:21b). Jov nije razumio zašto je Bog dozvolio ove stvari, ali je znao da je Bog dobar i zato nastavio da mu vjeruje. Konačno, to treba da bude i naša reakcija.

Zašto se loše stvari dešavaju dobrim ljudima? Biblijski odvor je da nema „dobrih“ ljudi. U Bibliji je sasvim jasno da smo svi ukaljani i zaraženi grijehom (Knjiga propovjednikova 7:20; Rimljanima 6:23; 1. Jovanova 1:8). Rimljanima 3:10-18 ne može biti jasnija po pitanju nepostojanja „dobrih“ ljudi: „Kao što je napisano: Nema nijednog pravednog, nema onoga koji razumije, nema onoga koji traži Boga.

Svi zastraniše i zajedno nevaljali postaše: nema ga koji čini dobro, nema baš nijednoga. Njihovo je grlo grob otvoren, jezicima svojim varahu, otrov je aspidin pod usnama njihovim. Usta su im puna kletve i gorčine. Noge su im brze da prolijevaju krv. Pustoš i bijeda je na putevima njihovim; I puta mirnog ne poznaše. Nema straha Božijega pred očima njihovim.” Svako ljudsko biće zaslužuje da ga bace u pakao upravo u ovom trenutku. Svaki sekund koji smo živi je samo zahvaljujući blagodati i milosti Božijoj. Čak i najgora bijeda koja može da nas zadesi na ovoj planeti je milostiva u poređenju sa onim što mi zaslužujemo -- vječni pakao u ognjenom jezeru.

Bolje pitanje bi bilo „Zašto Bog dozvoljava da se dobre stvari dešavaju lošim ljudima?“ Rimljanima 5:8 kaže „Ali Bog pokazuje svoju ljubav prema nama, jer još dok bijasmo grješnici, Hristos umrije za nas.” Uprkos zle, pokvarene, grešne prirode ljudi ovog svijeta, Bog nas još uvijek voli. Volio nas je dovoljno da bi na sebe uzeo kaznu za naše grijehe (Rimljanima 6:23). Ako primimo Hrista kao Spasitelja (Jovan 3:16; Rimljanima 10:9), biće nam oprošteno i biće nam obećan vječni dom u raju (Rimljanima 8:1). Ono što zaslužujemo je pakao. Ono što nam je dato je vječni život u raju ako dođemo Hristu u vjeri.

Da, ponekad se loše stvari dese ljudima koji izgledaju kao da ne zaslužuju to. Ali Bog dozvoljava da se stvari dese zbog svojih razloga, bilo da to mi razumijemo ili ne. Međutim, iznad svega, moramo se sjetiti da je Bog dobar, pravedan, pun ljubavi i milostiv. Često nam se dese stvari koje prosto ne možemo da razumijemo. Međutim, umjesto da sumnjamo u Božiju dobrotu, naša reakcija treba da bude da mu vjerujemo. „Uzdaj se u Gospoda svijem srcem svojim, a na svoj razum ne oslanjaj se. Na svijem putovima svojim imaj ga na umu, i on će upravljati staze tvoje” (Priče 3:5-6).

EnglishVratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku

Zašto Bog dozvoljava da se loše stvari dešavaju dobrim ljudima?
© Copyright Got Questions Ministries