Da li ljubimci / životinje idu u raj? Da li ljubimci / životinje imaju duše?


Pitanje: Da li ljubimci / životinje idu u raj? Da li ljubimci / životinje imaju duše?

Odgovor:
Biblija ne sadrži nikakvo eksplicitno učenje o tome da li ljubimci/životinje imaju „duše“ i da li će ljubimci/životinje biti u raju. Međutim, možemo koristiti opšte bibljske principe da malo razjasnimo ovo pitanje. Biblija govori da i ljudi (Prva knjiga Mojsijeva 2:7) i životinje (Prva knjiga Mojsijeva 1:30; 6:17; 7:15, 22) imaju „duh životni“; to jest, i ljudi i životinje su živa bića. Glavna razlika između ljudskih bića i životinja je to što je čovječanstvo stvoreno po liku i da bude slično Bogu (Prva knjiga Mojsijeva 1:26-27), dok životinje nijesu. Pošto su stvoreni po liku božijem i slični Bogu ljudska bića su poput Boga, imaju mogućnost duhovnosti, stvoreni sa umom, emocijama i voljom i imaju dio bića koji će nastaviti da živi nakon smrti. Ako ljubimici/ životinje zaista imaju „dušu“ ili nematerijalne aspekte, mora biti drugačijeg i manjeg „kvaliteta“. Ova razlika možda znači da „duše“ ljubimaca/životinja ne nastavljaju da žive nakon smrti.

Još jedan faktor koji treba uzeti u obzir je da su životinje dio Božijeg kreativnog procesa u Prvoj knjizi Mojsijevoj. Bog je stvorio životinje i rekao da je dobro (Prva knjiga Mojsijeva 1:25). Prema tome, nema razloga da životinje ne budu na novoj zemlji (Otkrivenje 21:1). Sasvim je sigurno da će tokom hiljadugodišnjeg carstva postojati životinje (Isaija 11:6; 65:25). Nemoguće je reći sa sigurnošću da li će neke od ovih životinja biti ljubimci koje smo imali dok smo bili na zemlji. Znamo da je Bog pravedan i kada odemo u raj bićemo u potpunosti saglasni sa Njegovom odlukom po ovom pitanju, ma kakva ona bila.

English
Vratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku
Da li ljubimci / životinje idu u raj? Da li ljubimci / životinje imaju duše?

Saznajte kako ...

provesti vječnost s Bogomprimiti oprost od Boga