Šta znači prihvatiti Isusa kao svog ličnog Spasitelja?


Pitanje: Šta znači prihvatiti Isusa kao svog ličnog Spasitelja?

Odgovor:
Da li ste prihvatili Isusa Hrista kao svog ličnog Spasitelja? Da bismo pravilno razumjeli ovo pitanje, prvo moramo razumjeti termine „Isus Hrist“, „lični“ i „Spasitelj“.

Ko je Isus Hristos? Mnogi ljudi priznaju Isusa Hrista kao dobrog čovjeka, odličnog učitelja ili čak Božijeg proroka. Ove stvari o Isusu su sasvim istinite, ali ne definišu u potpunosti ko je On zaista. Biblija nam govori da je Isus Bog utjelovljeni, Bog u ljudskom tijelu (vidi Jovan 1:1, 14). Bog je došao na zemlju da nas uči, iscijeli, ispravi, oprosti nam – i umre za nas! Isus Hrist je Bog, Stvoritelj, suvereni Gospod. Da li si prihvatio ovog Isusa?

Šta je Spasitelj, i zašto nam je potreban Spasitelj? Biblija nam govori da smo svi zgriješili; svi smo činili zla djela (Rimljanima 3: 10-18). Kao posljedicu našeg grijeha, mi zaslužujemo Božiji gnjev i osudu.Jedina pravedna kazna za grijehe počinjene protiv beskonačnog i vječnog Boga je vječna kazna ( Rimljanima 6:23; Otkrivenje 20:11-15). Zbog toga nam treba Spasitelj!

Isus Hrist je došao na zemlju i umro umjesto nas. Isusova smrt je trajna plata za naše grijehe (2. Korinćanima 5:21). Isus je umro da plati kaznu za naše grijehe (Rimljanima 5:8). Isus je platio cijenu tako da mi to ne bismo morali. Isusovo vaskrsenje iz mrtvih je dokazalo da je Njegova smrt dovoljna da plati kaznu za naše grijehe. Zbog ovoga je Isus jedan i jedini Spasitelj (Jovan 14:6; Djela 4:12)! Da li vjeruješ u Isusa kao svog Spasitelja?

Da li je Isus tvoj „lični“ Spasitelj? Mnogi ljudi vide Hrišćanstvo kao odlaženje u crkvu, izvođenje rituala, i/ili izbjegavanje određenih grjehova. To nije Hrišćanstvo. Pravo Hrišćanstvo je lični odnos sa Isusom Hristom. Prihvatanje Isusa kao svog ličnog Spasitelja znači oslanjanje svoje lične vjere i povjerenja u Njemu. Niko se ne spašava vjerom drugih.Nikom nije oprošteno jer radi određena djela. Jedini način da budete spaseni je da lično prihvatite Isusa kao svog Spasitelja, vjerujući u Njegovu smrt kao platu za vaše grijehe i Njegovo vaskrsenje kao vašu garanciju za vječni život (Jovan 3:16). Da li je Isus lično vaš Spasitelj?

Ako želite da prihvatite Isusa Hrista kao svog Spasitelja, recite sljedeće riječi Bogu. Zapamtite, sami čin izgovaranja ove molitve ili bilo koje druge molitve vas neće spasiti. Samo vjera u Isusa Hrista i Njegovo završeno djelo na krstu za tebe može da te spasi od grijeha. Ova molitva je prosto način da Bogu izrazite svoju vjeru u Njega i zahvalite mu jer je obezbijedio vaše spasenje. „Bože, znam da sam zgriješio/la protiv tebe i da zaslužujem kaznu. Ali vjerujem da je Isus Hrist uzeo na sebe kaznu koju ja zaslužujem da bi mi kroz vjeru u Njega bilo oprošteno. Primam oproštenje koje nudiš i svoju vjeru za spasenje stavljam u Tebe. Hvala ti za tvoju predivnu blagodat i oproštenje – dar vječnog života! Amin!“

Da li ste se odlučili da slijedite Hrista zbog onoga što ste pročitali ovdje? Ako je tako, molimo vas da kliknete na „Ja sam prihvatio/la Hrista danas“ ispod.

English
Vratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku
Šta znači prihvatiti Isusa kao svog ličnog Spasitelja?

Saznajte kako ...

provesti vječnost s Bogomprimiti oprost od Boga