settings icon
share icon
Pitanje

Šta je krštenje Svetim Duhom?

Odgovor


Krštenje Duhom Svetim može se definisati kao ono djelo kojim Duh Božji stavlja vjernika u jedinstvo s Hristom i u ujedinjenje s drugim vjernicima u tijelu Hristovom u trenutku spasenja. Krštenje Duhom Svetim predvidjeli su Jovan Krstitelj (Marko 1:8) i Isus prije nego što se uznio na nebo: „Jer je Jovan krstio vodom, a vi ćete se krstiti Duhom Svetim ne dugo poslije ovih dana“ (Djela 1:5). Ovo obećanje je ispunjeno na Dan Pentakosta (Djela 2:1–4); po prvi put, ljude je jednom za svagda ispunio Sveti Duh, i to je bio početak crkve.

Prva Korinćanima 12:12–13 je centralni pasus u Bibliji o krštenju Svetim Duhom: „Jer se i jednim Duhom svi mi krstismo u jedno tijelo, bili Judejci, ili Jelini, ili robovi, ili slobodni; i svi smo jednim Duhom napojeni” (1. Korinćanima 12:13). Primijetite da se „svi“ krstismo Duhom – svi vjerni su primili krštenje, jednako spasenju, i to nije specijalno iskustvo samo nekolicine. Dok Rimljanima 6:1–4 ne spominje pojedinačno Duha Božijega, opisuje poziciju vjernika pred Bogom jezikom sličnim pasusu iz 1. Korinćanima: „Šta ćemo, dakle, reći? Hoćemo li ostati u grijehu da se blagodat umnoži? Nikako! Mi koji umrijesmo grijehu, kako ćemo još živjeti u njemu? Ili zar ne znate da svi koji se krstimo u Hrista Isusa, u smrt njegovu se krstismo? Tako se s njim pogrebosmo kroz krštenje u smrt, da bi, kao što Hristos ustade iz mrtvih slavom Očevom, tako i mi hodili u novom životu.”

Sljedeće činjenice su neophodne da bi se afirmisalo naše razumijevanje krštenja Duhom: Prvo, 1. Korinćanima 12:13 jasno kaže da su svi kršteni, kao što je svima dato da Duh piju (ispunjenje Duhom). Drugo, nigdje u Svetom pismu vjernicima nije rečeno da se krste Duhom, ili sa Duhom, niti u bilo kojem smislu da traže krštenje Svetim Duhom. To ukazuje na to da su svi vjernici imali ovo iskustvo. Treće, čini se da se Efescima 4: 5 odnosi na krštenje Duhom. Ako je to slučaj, krštenje Duhom je stvarnost za svakog vjernika, baš kao što su „jedna vjera“ i „jedan Otac“.

U zaključku, krštenje Duhom Svetim čini dvije stvari: 1) spaja nas sa tijelom Hristovim i 2) ukazuje na to da smo razapeti sa Hristom. Biti u njegovom tijelu znači da smo s Njim uskrsnuli do novine života (Rimljanima 6: 4). Onda bismo trebali da vježbamo svoje duhovne darove da to tijelo pravilno funkcioniše kako je navedeno u kontekstu 1. Korinćanima 12:13. Iskustvo jednog krštenja Duhom služi kao osnova za očuvanje jedinstva crkve, kao u kontekstu Efescima 4: 5. Biti povezan s Hristom u Njegovoj smrti, pogrebu i uskrsnuću kroz krštenje Duhom uspostavlja osnovu za našu odvojenost od moći ostatka grijeha koji još živi u nama i našeg hoda u novini života (Rimljanima 6: 1-10; Kološanima 2:12).

EnglishVratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku

Šta je krštenje Svetim Duhom?
© Copyright Got Questions Ministries