Ko je stvorio Boga? Odakle je Bog došao?


Pitanje: Ko je stvorio Boga? Odakle je Bog došao?

Odgovor:
Uobičajeni argument ateista i skeptika je da ukoliko svim stvarima potreban uzrok, onda i Bog mora imati uzrok. Zaključak je da ako je Bogu trebao uzrok, onda Bog nije Bog (a ako Bog nije Bog, onda naravno nema Boga). Ovo je malo sofisticiraniji oblik osnovnog pitanja „Ko je stvorio Boga?“ Svi znaju da nešto ne dolazi iz ničega. Dakle, ako je Bog "nešto", onda On mora imati uzrok, zar ne?

Pitanje je škakljivo jer se ušunja lažna pretpostavka da je Bog odnekud došao, a zatim se postavlja pitanje odakle bi to moglo biti. Odgovor je da ovo pitanje čak nema ni smisla. To je kao da se pitate: „Kako miriše plava boja?“ Plava nije u kategoriji stvari koje imaju miris, pa je samo pitanje pogrešno postavljeno. Na isti način, Bog ne pripada kategoriji stvari koje su stvorene ili imaju uzročnika. Bog je bez uzročnika i nije stvoren - On jednostavno postoji.

Kako to znamo? Znamo da iz ničega, ništa ne dolazi. Dakle, da je ikada postojalo vrijeme kada apsolutno ništa nije postojalo, tada ništa nikada ne bi ni postojalo. Ali stvari zaista postoje. Stoga, budući da nikada nije moglo biti apsolutno ništa, nešto je uvijek moralo postojati. Ta stvar koja je oduvijek postojala je ono što nazivamo Bogom. Bog je Biće bez uzročnika koje je uzročnik svega ostalog. Bog je nestvoreni Stvoritelj koji je stvorio univerzum i sve u njemu.

English
Vratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku
Ko je stvorio Boga? Odakle je Bog došao?

Saznajte kako ...

provesti vječnost s Bogomprimiti oprost od Boga