settings icon
share icon
Pitanje

Kako da budem spašen?

Odgovor


Ovo jednostavno, ali duboko pitanje je najvažnije pitanje koje može da se postavi. „Kako mogu da budem spašen?“, bavi se time gdje ćemo provesti vječnost nakon što se naši životi na ovom svijetu završe. Nema važnijeg pitanja od naše vječne sudbine. Srećom, Biblija je potpuno jasna u vezi sa tim kako se osoba može spasiti. Tamničar u Filipima je pitao Pavla i Silu: „Gospodo, šta mi treba činiti da se spasem?“ (Dkela 16:30). Pavle i Sila su odgovorili: “Vjeruj u Gospoda Isusa Hrista i spašćeš se” (Djela 16:31).

Kako mogu biti spašen? Zašto treba da budem spašen?

Svi smo zaraženi grijehom (Rimljanima 3:23). Rođeni smo sa grijehom (Psalam 51:5), i svi mi lično biramo da griješimo (Knjiga propovjednikova 7:20; 1. Jovanova 1:8). Grijeh je ono što nas čini nespašenima. Grijeh je ono što nas odvaja od Boga. Grijeh je ono što nas vodi na putu ka vječnom uništenju.

Kako mogu biti spašen? Spašen od čega?

Zbog našeg grijeha, svi zaslužujemo smrt (Rimljanima 6:23). Dok je fizička posljedica grijeha fizička smrt, to nije jedina vrsta smrti koja proizlazi iz grijeha. Sav grijeh je na kraju učinjen protiv vječnog i beskonačnog Boga (Psalam 51:4). Zbog toga je i pravedna kazna za naš grijeh vječna i beskonačna. Ono od čega treba da se spasimo je vječno uništenje (Matej 25:46; Otkrivenje 20:15).

Kako mogu biti spašen? Kako je Bog obezbijedio spasenje?

Budući da je pravedna kazna za grijeh beskonačna i vječna, samo je Bog mogao platiti kaznu, jer je samo On beskonačan i vječan. Ali Bog, u svojoj božanskoj prirodi, nije mogao umrijeti. Tako je Bog postao ljudsko biće u ličnosti Isusa Hrista. Bog je preuzeo ljudsko tijelo, živio među nama i učio nas. Kada su ljudi odbacili njega i njegovu poruku, i pokušali da ga ubiju, on se dobrovoljno žrtvovao za nas, dopustivši da bude razapet (Jovan 10:15). Pošto je Isus Hrist bio čovjek, mogao je da umre; i pošto je Isus Hrist bio Bog, njegova smrt je imala vječnu i beskonačnu vrijednost. Isusova smrt na krstu bila je savršena i potpuna cijena za naš grijeh (1. Jovanova 2:2). On je snosio posljedice koje smo zaslužili. Isusovo vaskrsenje iz mrtvih pokazalo je da je njegova smrt zaista bila sasvim dovoljna žrtva za grijeh.

Kako mogu biti spašen? šta treba da uradim?

„Vjeruj u Gospoda Isusa Hrista i spašćeš se” (Djela 16:31). Bog je već obavio sav posao. Sve što trebate učiniti je primiti, u vjeri, spasenje koje nudi Bog (Efescima 2:8-9). Potpuno se pouzdajte samo u Isusa kao platu za svoje grijehe. Vjerujte u njega i nećete poginuti (Jovan 3:16). Bog vam nudi spasenje kao dar. Sve što treba da uradite je da to prihvatite. Isus je put spasenja (Jovan 14:6).

EnglishVratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku

Kako da budem spašen?
© Copyright Got Questions Ministries