settings icon
share icon
Pitanje

Kada / Kako primamo Svetog Duha?

Odgovor


Apostol Pavle je jasno poučavao da primamo Svetog Duha u onom momentu kada prihvatimo Isusa Hrista kao svog Spasitelja. Prva Korinćanima 12:13 kaže, „Jer se i jednim Duhom svi mi krstismo u jedno tijelo, bili Judejci, ili Jelini, ili robovi, ili slobodni; i svi smo jednim Duhom napojeni”. Rimljanima 8:9 nam govori da ako osoba nema Svetog Duha, on ili ona ne pripada Hristu: “A vi niste po tijelu nego po Duhu, pošto Duh Božiji živi u vama. Ako pak neko nema Duha Hristova, on nije njegov.”

Efescima 1:13-14 uči nas da je Sveti Duh pečat spasenja za one koji vjeruju: „U kojemu i vi, čuvši riječ istine, jevanđelje spasenja vašega, i povjerovavši u Njega, biste zapečaćeni obećanim Duhom Svetim, 14. Koji je zalog nasljedstva našega, za iskupljenje tekovine, na pohvalu slave njegove.”

Ova tri pasusa jasno pokazuju da se Duh Sveti prima u trenutku spasenja. Pavle ne bi mogao reći da smo svi kršteni jednim Duhom i da smo svi dobili jedan Duh da pijemo, ako svi korintski vjernici nijesu imali Duha Svetoga. Rimljanima 8: 9 još više to naglašava, navodeći da ako osoba nema Duha, ne pripada Hristu. Stoga je posjedovanje Duha faktor prepoznavanja posjedovanja spasenja. Dalje, Svetim Duhom ne bi mogli biti „zapečaćeni“ (Efescima 1: 13-14) ako ga ne bi primili u trenutku spasenja. Mnogi stihovi sasvim jasno pokazuju da je naše spasenje osigurano onog trenutka kad primimo Hrista kao Spasitelja.

Ova je rasprava kontroverzna jer se često miješaju djelovanja Svetoga Duha. Primanje / obitavanje Duha događa se u trenutku spasenja. Ispunjenje Duhom neprestani je proces u hrišćanskom životu. Iako mi smatramo da se krštenje Duhom događa u trenutku spasenja, neki hrišćani to ne vjeruju. To ponekad vodi do toga time da se krštenje Duhom zamijeni sa „primanjem Duha“ kao činom nakon spasenja.

U zaključku, kako primamo Duha Svetoga? Duha Svetoga primamo jednostavnim primanjem Gospoda Isusa Hrista kao našeg Spasitelja (Jovan 3: 5-16). Kada primamo Duha Svetoga? Duh Sveti zauvijek imamo od onog trenutka kada povjerujemo.

EnglishVratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku

Kada / Kako primamo Svetog Duha?
© Copyright Got Questions Ministries