settings icon
share icon
Pitanje

Kako mogu da budem ispunjen Svetim Duhom?

Odgovor


Važan stih za razumijevanje kako se ispunimo Duhom Svetim je Jovan 14:16, gdje je Isus obećao da će Duh prebivati u vjernicima i da će prebivanje biti trajno. Važno je razlikovati prebivalište od toga kad se ispunimo Duhom. Trajno prebivanje Duha nije za nekolicinu odabranih vjernika, već za sve vjernike. Postoji nekoliko referenci u Svetom Pismu koje podržavaju ovaj zaključak. Prvo, Duh Sveti je dar koji se daje svim vjernicima u Isusa bez izuzetka i za njega se ne postavljaju nikakvi uslovi osim vjere u Hrista (Jovan 7: 37-39). Drugo, Duh Sveti je dat u trenutku spasenja (Efescima 1:13). Galatima 3: 2 ističu istu istinu, govoreći da se zapečaćenje i obitavanje Duha dogodilo u vrijeme vjerovanja. Treće, Sveti Duh trajno obitava u vjernicima. Duh Sveti daje se vjernicima kao kapara ili kao potvrda njihovog budućeg proslavljenja u Hristu (2. Korinćanima 1:22; Efescima 4:30).

Ovo je u kontrastu sa ispunjenjem Duhom o kojem se govori u Efescima 5:18. Trebali bismo biti toliko potpuno predani Svetom Duhu da nas On može u potpunosti imati, i u tom smislu, ispuniti. Rimljanima 8: 9 i Efescima 1: 13-14 stoji da On prebiva u svakom vjerniku, ali može biti žalošćen (Efescima 4:30) i njegovo djelovanje u nama može biti ugašeno (1. Solunjanima 5:19). Kad dopustimo da se to dogodi, ne doživljavamo puninu djelovanja Duha i Njegovu silu u nama i kroz nas. Biti ispunjen Duhom podrazumijeva slobodu da On zauzima svaki dio našeg života, vodeći nas i nadzorišući nas. Tada se Njegova snaga može vršiti kroz nas tako da ono što radimo bude plodonosno Bogu. Ispunjenje Duhom ne odnosi se samo na spoljašnja djela; odnosi se i na najdublje misli i motive naših postupaka. Psalam 19:14 kaže, „Da su ti riječi usta mojih ugodne, i pomisao srca mojega pred tobom, Gospode, krjeposti moja i izbavitelju moj!“

Grijeh je ono što ometa ispunjavanje Duhom Svetim, a poslušnost Bogu je način na koji se održava ispunjenje Duhom. Efescima 5:18 zapovijeda da budemo ispunjeni Duhom; međutim, nije molitva za ispunjenje Duhom Svetim ono što dovodi do samog ispunjenja. Samo naša poslušnost Božjim zapovijestima daje Duhu slobodu da djeluje u nama. Budući da smo još uvijek zaraženi grijehom, nemoguće je budemo ispunjeni Duhom cijelo vrijeme. Kada zgriješimo, trebali bismo to odmah priznati Bogu i obnoviti svoju posvećenost tome da budemo ispunjeni Duhom i vođeni Duhom.

EnglishVratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku

Kako mogu da budem ispunjen Svetim Duhom?
© Copyright Got Questions Ministries