settings icon
share icon
Pitanje

Koji je ispravan način da proučavamo Bibliju?

Odgovor


Tumačenje značenja Biblije je jedan od najvažnijih zadataka koje vjernik ima u svom životu. Bog nam ne govori da moramo samo prosto da čitamo Bibliju. Moramo je proučavati i koristi ispravno (2. Timotiju 2:15). Teško je proučavati Pismo. Ako Pismo samo čitamo ovlaš, površno i brzo to ponekad može dovesti do jako pogrešnih zaključaka. Prema tome, od suštinske je važnosti da razumijemo nekoliko principa kako bismo odredili pravo značenje Pisma.

Prvo, onaj koji proučava Bibliju mora da se pomoli i zatraži Svetom Duhu da mu da razumijevanje, jer je to jedan od njegovih zadataka. „A kad dođe on, Duh istine, uvešće vas u svu istinu; jer neće govoriti samo od sebe, nego će govoriti ono što čuje i javiće vam ono što dolazi” (Jovan 16:13). Baš onako kako Sveti Duh vodi apostole u pisanju Novog Zavjeta, on takođe vodi nas u razumijevanju Pisma. Sjetite se, Biblija je Božija knjiga i treba njega da pitamo šta znači. Ako ste hrišćanin, onda autor Pisma – Sveti Duh – boravi u vama i želi da razumijete ono što je napisao.

Druga stvar je da ne treba izdvajamo stihove od onih koji ih okružuju i da pokušavamo da tumačimo značenje stiha van konteksta. Treba uvijek da pročitamo stihove i pasuse koji ih okružuju kako bismo uvidjeli kontekst. Iako Pismo dolazi od Boga (2. Timotiju 3:16; 2. Petrova 1:21), Bog koristi ljude da ga zapišu. Ovi ljudi su imali na umu temu, svrhu, i određeno pitanje kojim su se bavili. Treba da pročitamo pozadinske informacije o knjizi iz Biblije koju proučavamo kako bi saznali ko je napisao knjigu, kome je napisana, kada je napisana i zbog čega je napisana.Takođe, treba da dopustimo da tekst govori za sebe. Ponekad će ljudi dodijeliti njihova značenja riječima kako bi dobili tumačenje kakvo oni žele.

Kao treće, ne smijemo da pokušavamo da budemo sasvim nezavisni u našem proučavanju Biblije. Arogantno je pomisliti da mi ne možemo da dođemo do razumijevanja kroz rad drugih koji su cijelog života proučavali Pismo. Neki ljudi, griješeći, pristupaju Bibliji sa idejom da će zavisiti samo od Svetog Duha i da će otkriti sve skrivene istine Pisma. Hrist je, dajući svoj Sveti Duh, je dao ljude sa duhovnim darovima tijelu Hristovom. Jedan od ovih duhovnih darova je poučavanje (Efescima 4:11-12; 1. Korinćanima 12:28). Ove učitelje je postavio Gospod kako bi nam pomogli da pravilno razumijemo i slušamo Pismo. Uvijek je mudro proučavati Bibliju sa drugim vjernicima, pomagajući jedni drugima u razumijevanju i primjenjivanju istine Božije riječi.

Pa da zaključimo, koji je ispravan način da proučavamo Bibliju? Prvo kroz molitvu i poniznost, moramo se osolniti na Svetog Duha da nam da razumijevanje. Drugo, uvijek treba da proučavamo Pismo u svom kontekstu, shvatajući da Biblija objašnjava sama sebe. Treće, treba da poštujemo napore drugih hrišćana, davnašnjih i sadašnjih koji su takođe pokušavali da proučavaju Bibliju na ispravan način. Sjetite se, Bog je autor Biblije i on želi da je razumijemo.

EnglishVratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku

Koji je ispravan način da proučavamo Bibliju?
© Copyright Got Questions Ministries