settings icon
share icon
Pitanje

Da li hrišćani moraju da poštuju zakone zemlje?

Odgovor


Rimljanima 13:1-7 stoji: „Svaka duša da se pokorava vlastima koje vladaju, jer nema vlasti da nije od Boga, a vlasti što postoje od Boga su ustanovljene. Zato ko se protivi vlasti, protivi se uredbi Božijoj, a koji se protive, primiće osudu na sebe. Jer starješine nisu strah za dobra djela nego za zla. Hoćeš li pak da se ne bojiš vlasti? Čini dobro, i imaćeš pohvalu od nje, jer je sluga Božiji tebi za dobro. Ako li zlo činiš, boj se, jer ne nosi mača uzalud, jer je Božiji sluga, osvetnik, da izlije gnjev na onoga koji zlo čini. Zato je potrebno pokoravati se, nego i zbog savjesti. Jer zbog toga i poreze plaćate, jer su službenici Božiji koji se time stalno bave. Podajte, dakle, svakome što ste dužni: kome porezu – porezu, kome carinu – carinu, kome strah – strah, kome čast – čast.”

Ovaj odlomak potpuno jasno pokazuje da treba da se pokoravamo vladi koju Bog postavlja nad nama. Bog je stvorio vladu da uspostavi red, kazni zlo i promoviše pravdu (Prva knjiga Mojsijeva 9:6; 1. Korinćanima 14:33; Rimljanima 12:8). Mi treba da slušamo vladu u svemu – plaćamo poreze, poštujemo pravila i zakone i pokazujemo poštovanje. Ako to ne učinimo, na kraju pokazujemo nepoštovanje prema Bogu, jer je On taj koji je postavio tu vlast nad nama. Kada je apostol Pavle pisao Rimljanima, bio je pod vlašću Rima za vreme Neronove vladavine, možda najokrutnijeg od svih rimskih imperatora. Pavle je i dalje priznavao vlast rimske vlade nad njim. Kako da se mi ne ponašamo barem tako?

Sljedeće pitanje je „Da li postoji vrijeme kada bismo trebali da namjerno ne poštujemo zakone zemlje?” Odgovor na to pitanje može se naći u Djelima apostolskim 5:27-29: „A kad ih dovedoše, postaviše ih pred Sinedrion, i zapitaih prvosveštenik govoreći: Nismo li vam strogo zabranili da učite o Imenu ovom? A vi ste, eto, napunili Jerusalim vašim učenjem, i hoćete da bacite na nas krv ovoga Čovjeka. A Petar i apostoli odgovarajući rekoše: Bogu se treba pokoravati više nego ljudima.“ Iz ovoga je jasno da sve dok zakon zemlje nije u suprotnosti sa zakonom Božijim, mi smo dužni da poštujemo zakon zemlje. Čim zakon zemlje bude u suprotnosti sa Božijom zapovjesti, mi treba da se oglušimo o zakon zemlje i da poštujemo Božiji zakon. Međutim, čak i u tom slučaju moramo prihvatiti autoritet vlasti nad nama. To pokazuje činjenica da Petar i Jovan nisu protestvovali zbog bičevanja, već su se radovali što su patili zbog poslušnosti Bogu (Djela 5: 40-42).

EnglishVratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku

Da li hrišćani moraju da poštuju zakone zemlje?
© Copyright Got Questions Ministries