settings icon
share icon
Pitanje

Zašto je Bog stavio drvo spoznaje dobra i zla u rajskom vrtu?

Odgovor


Bog je stavio drvo spoznaje dobra i zla u rajskom vrtu kako bi Adamu i Evi dao izbor da mu se pokoravaju ili mu ne budu poslušni. Adam i Eva su bili slobodni da rade šta god žele, osim da jedu sa drveta spoznaje dobra i zla. Prva knjiga Mojsijeva 2:16-17, „I zaprijeti Gospod Bog čovjeku govoreći: Jedi slobodno sa svakog drveta u vrtu; ali s drveta od znanja dobra i zla, s njega ne jedi; jer u koji dan okusiš s njega, umrijećeš.'” Da Bog Adamu i Evi nije dao izbor, oni bi u suštini bili roboti, koji bi jednostavno radili ono što su bili programirani da urade. Bog je stvorio Adama i Evu da budu „slobodna“ bića, sposobni da donose odluke, sposobni da biraju između dobra i zla. Da bi Adam i Eva zaista bili slobodni, morali su imati izbor.

Nije bilo ničeg suštinski zlog u vezi sa drvetom niti sa plodom drveta. Malo je vjerovatno da je plod, sam po sebi, dao Adamu i Evi bilo kakvo više znanje. Odnosno, fizičko voće je možda sadržalo nešto vitamina C i nešto korisnih vlakana, ali nije bilo duhovno hranljivo. Međutim, čin neposlušnosti bio je duhovno štetan. Taj grijeh otvorio je Adamove i Evine oči za zlo. Po prvi put su znali šta znači biti zao, osjećati stid i željeti da se sakriju od Boga. Njihov grijeh neposlušnosti Bogu donio je grešnost u njhove živote i svijet. Kada su jeli plod, kao čin neposlušnosti protiv Boga, to je bilo ono što je Adamu i Evi dalo spoznaju o zlu – i saznanje o njihovoj golotinji (Prva knjiga Mojsijeva 3:6–7).

Bog nije želio da Adam i Eva sagriješe. Bog je unaprijed znao kakve će biti posljedice grijeha. Bog je znao da će Adam i Eva sagriješiti i da će tako donijeti zlo, patnju i smrt u svijet. Zašto je onda Bog dopustio Sotoni da iskuša Adama i Evu? Bog je dopustio Sotoni da iskuša Adama i Evu kako bi ih natjerao da donesu izbor. Adam i Eva su, svojom slobodnom voljom, odlučili da ne poslušaju Boga i pojedu zabranjeno voće. Rezultati – zlo, grijeh, patnja, bolest i smrt – muče svijet od tada. Odluka Adama i Eve dovodi do toga da se svaka osoba rodi sa grešnom prirodom, sklonošću ka grijehu. Odluka Adama i Eve je ono što je u krajnjem smislu dovelo do toga da Isus Hrist umre na krstu i prolije svoju krv u naše ime. Kroz vjeru u Hrista, možemo biti slobodni od posljedica grijeha i konačno od samog grijeha. Možemo li ponoviti riječi apostola Pavla u Rimljanima 7:24-25, „Ja jadni čovjek! Ko će me izbaviti od tijela smrti ove? Blagodarim Bogu kroz Isusa Hrista Gospoda našega“.

EnglishVratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku

Zašto je Bog stavio drvo spoznaje dobra i zla u rajskom vrtu?
© Copyright Got Questions Ministries