settings icon
share icon
Pitanje

Zbog čega je dolaženje u crkvu važno?

Odgovor


Biblija nam govori da treba da idemo u crkvu tako da možemo da slavimo Boga sa drugim vjernima i kako bi nas naučili njeguovu Riječ za naš duhovni rast. Rana crkva „ostaše jednako u nauci apostolskoj, i u zajednici, i u lomljenju hljeba, i u molitvama“ (Djela apostolska 2:42). Treba da sledimo taj primer posvećenosti – i činimo iste stvari. U to vrijeme, oni nijesu imali određenu crkvenu zgradu, već „svaki dan bijahu jednako jednodušno u crkvi, i lomljahu hljeb po kućama, i primahu hranu s radosti i u prostoti srca” ( Djela apostolska 2:46). Gdjegod da se sastaju, vjerni rastu imajući zajedništvo sa drugim vjernima i učenju Božije riječi.

Dolasci u crkvu nijesu samo „dobra sugestija“; to je Božija volja za vjerne. Jevrejima 10:25 kaže da ne treba ostavljati „skupštine svoje, kao što neki imaju običaj, nego jedan drugoga svjetujući, i toliko većma koliko vidite da se približuje dan sudni“. Čak i u ranoj crkvi, neki su imali lošu naviku da se ne sastaju sa drugim vjernicima. Pisac Jevreja kaže da to nije način na koji treba da se ponašamo. Treba nam ohrabrenje koje nam pružaju dolasci u crkvu. A dolazak poslednjih vremena bi trebalo da nas pogura da budemo još posvećeniji dolaženju u crkvu.

Crkva je mjesto gdje vjernici mogu da pokažu ljubav jedni drugima (1. Jovanova 4:12), ohrabre jedni druge (Jevrejima 3:13), „postiču” jedni druge na ljubav i dobra djela (Jevrejima 10:24), služe jedni drugima (Galatima 5:13), poučavaju jedni druge (Rimljanima 15:14), poštuju jedni druge (Rimljanima 12:10), i da budu ljubazni i saosjećajni jedni prema drugima (Efescima 4:32).

Kada osoba povjeruje u Isusa Hrista i spašena je, ona ili ona postaje ud tijela Hristovog (1. Korinćanima 12:27). Da bi crkveno tijelo ispravno funkcionisalo, svi njegovi "djelovi tijela" moraju biti prisutni i raditi (1. Korinćanima 12:14-20). Nije dovoljno samo biti u crkvi; trebali bismo da se uključimo u neku vrstu službe drugima, koristeći duhovne darove koje nam je Bog dao (Efescima 4:11–13). Vjernik nikada neće dostići potpunu duhovnu zrelost bez tog oduška za svoje darove, a svima nam treba pomoć i ohrabrenje drugih vjernika (1. Korinćanima 12:21-26).

Iz ovih razloga a i zbog mnogo čega, odlazak u crkvu, učestvovanje i zajedništvo trebali bi biti redovni aspekti života vjernika. Odlazak u crkvu jednom sedmičnu ni u kom smislu nije „zahtjevan“ za vjernike, ali neko ko pripada Hristu treba da ima želju da obožava Boga, da prima njegovu Riječ i da se druži sa drugim vjernicima.

Isus je ugaoni kamen crkve (1. Petrova 2:6), i mi smo kao „živo kamenje zidajte se u kuću duhovnu i sveštenstvo sveto, da se prinose prinosi duhovni, koji su Bogu povoljni, kroz Isusa Hrista“ (1. Petrova 2:5). Kao građevinski materijal Božije „duhovne kuće“, prirodno je da se osjećamo povezani jedni s drugima i ta povezanost je vidna svaki put kada crkva „ide u crkvu“.

EnglishVratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku

Zbog čega je dolaženje u crkvu važno?
© Copyright Got Questions Ministries