settings icon
share icon
Pitanje

Šta Biblija kaže o tome šta znači biti dobar roditelj?

Odgovor


Roditeljstvo može biti težak i izazovan poduhvat, ali u isto vrijeme može biti nešto najzahvalnije i nešto što nas najviše zadovoljava. Biblija ima mnogo toga da kaže o načinu na koji možemo uspješno odgajati svoju djecu da budu Božiji muškarci i žene. Prva stvar koju moramo učiniti je da ih učimo istini o Božjoj Riječi.

Pored toga što volimo Boga i što smo primjer pobožnosti posvećujući se njegovim naredbama, trebamo poslušati zapovijest iz Pete knjige Mojsijeve 6:7-9 u vezi sa poučavanjem naše djece da čine isto. Ovaj odlomak naglašava trajnu prirodu takvog uputstva. Trebalo bi to raditi u svakom trenutku – kod kuće, na putu, uveče i ujutro. Biblijska istina treba da bude temelj naših domova. Slijedeći principe ovih naredbi, učimo svoju djecu da obožavanje Boga treba biti stalno, a ne rezervisano za nedjeljne jutarnje ili večernje molitve.

Iako naša djeca mnogo uče kroz direktnu nastavu, uče mnogo više gledajući nas. Zbog toga moramo biti oprezni u svemu što radimo. Prvo moramo priznati svoje uloge koje nam je Bog dao. Muževi i žene treba da se međusobno poštuju i pokoravaju jedni drugima (Efescima 5:21). U isto vrijeme, Bog je uspostavio liniju autoriteta za održavanje reda. „Ali hoću da znate da je svakom mužu glava Hristos, Sada želim da shvatite da je svakom muškarcu glava Hristos, a muž je glava ženi, a Bog je glava Hristu“ (1. Korinćanima 11:3). Znamo da Hristos nije inferioran u odnosu na Boga, kao što žena nije inferiorna u odnosu na svog muža. Bog ipak priznaje da bez potčinjavanja autoritetu nema reda. Odgovornost muža kao glave kuće je da voli svoju ženu kao što voli svoje tijelo, na isti požrtvovni način na koji je Hrist volio crkvu (Efescima 5:25-29).

Kao odgovor na ovo vođstvo puno ljubavi, ženi nije teško da se pokori muževljevom autoritetu (Efescima 5:24; Kološanima 3:18). Njena primarna odgovornost je da voli i poštuje svog muža, živi u mudrosti i čistoti i brine o domu (Titu 2:4-5). Žene su po prirodi bolje u njegovanju djece od muškaraca jer su dizajnirane da budu primarni staratelji svoje djece.

Disciplinovanje i poučavanje su sastavni dio roditeljstva. Priče Solomunove 13:24 kažu: "Ko žali prut, mrzi na sina svojega; a ko ga ljubi, kara ga za vremena." Djeca koja odrastaju u domovima gdje nema discipline osjećaju se nepoželjnima i nedostojnima. Nedostaju im smjernice i samokontrola, a kako stare, postaju buntovni i imaju malo ili nimalo poštovanja prema bilo kakvom autoritetu, uključujući i Božji. „Karaj sina svojega dokle ima naganja, i na pogibao njegovu da ne prašta duša tvoja“ (Priče Solomunove 19:18). U isto vrijeme, disciplinovanje mora biti u ravnoteži sa ljubavi, inače djeca mogu odrasti i postati ogorčena, obeshrabrena i buntovna (Kološanima 3:21). Bog priznaje da je disciplinovanje bolno kada se dešava (Jevrejima 12:11), ali ako je praćeno poukama s puno ljubavi, ono je izuzetno korisno za dijete. „I vi očevi ne razdražujte svoju djecu, nego ih podižite u vaspitanju i nauci Gospodnjoj“ (Efescima 6:4).

Važno je uključiti djecu u crkvenu porodicu i službu kada su mala. Redovno idite u crkvu koja vjeruje u Bibliju (Jevrejima 10:25), dozvolite im da vas vide kako proučavate riječ, a takođe je proučavajte s njima. Razgovarajte s njima o svijetu oko njih kako ga oni vide i učite ih o Božjoj slavi kroz svakodnevni život. „Učite dijete prema putu kojim će ići, pa neće odstupiti od njega ni kad ostari“ (Priče Solomunove 22:6). Biti dobar roditelj znači odgajati djecu koja će slijediti vaš primjer u poslušnosti i slavljenju Gospoda.

EnglishVratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku

Šta Biblija kaže o tome šta znači biti dobar roditelj?
© Copyright Got Questions Ministries