settings icon
share icon
Pitanje

Kako hrišćani treba da disciplinuju svoju djecu? Šta kaže Biblija?

Odgovor


Način da najbolje disciplinujemo djecu može da predstavlja težak zadatak, ali je od presudne važnosti. Neki tvrde da je fizičko disciplinovanje (tjelesno kažnjavanje) poput batina jedina metoda koju Biblija podržava. Drugi insistiraju da su "tajm-auti" i druge kazne koje ne uključuju fizičko disciplinovanje daleko efikasnije. Šta kaže Biblija? Biblija uči da je fizičko disciplinovanje prikladno, korisno i neophodno.

Nemojte nas pogrešno shvatiti – mi nikako ne zagovaramo zlostavljanje djece. Dijete nikada ne smije biti disciplinovano fizički do te mjere da uzrokuje stvarnu fizičku ozljedu. Međutim, prema Bibliji, odgovarajuće i uzdržano disciplinovanje djece je dobra stvar i doprinosi dobrobiti i pravilnom odgoju djeteta.

Mnogi djelovi pisma zapravo promovišu fizičko disciplinovanje „Ne ukraćuj kara djetetu; kad ga biješ prutom, neće umrijeti. Ti ga bij prutom, i dušu ćeš mu izbaviti iz pakla” (Priče Solomunove 23:13-14; vidi takođe 13:24; 22:15; 20:30). Biblija jako naglašava važnost disciplinovanja; to je nešto što svi moramo imati da bismo bili produktivni ljudi, a to se mnogo lakše nauči kada smo mladi. Djeca koja nisu disciplinovana često odrastaju kao buntovna, nemaju poštovanja prema autoritetu i zbog toga im je teško voljno poslušati i slijediti Boga. Sam Bog koristi disciplinovanje da nas ispravi i odvede na pravi put i da podstakne pokajanje za naše pogrešne postupke (Psalam 94:12; Izreke 1:7; 6:23; 12:1; 13:1; 15:5; Isaija 38:16; Jevrejima 12:9).

Da bi ga primijenili pravilno i u skladu s biblijskim načelima, roditelji moraju biti upoznati sa biblijskim savjetima u vezi s disciplinovanjem. Knjiga Priče Solomunove sadrži obilje mudrosti u vezi sa odgojem djece, kao što je: „Prut i kar daju mudrost, a dijete pusto sramoti mater svoju" (Priče Solomunove 29:15). Ovaj stih ocrtava posljedice nedisciplinovanja djeteta – roditelji su osramoćeni. Naravno, disciplina mora imati za cilj dobrobit djeteta i nikada se ne smije koristiti za opravdavanje zlostavljanja i maltretiranja djece. Nikada se ne smije koristiti za ispuštanje ljutnje ili frustracije.

Disciplinovanje se koristi za ispravljanje i obuku ljudi da idu na pravi put. „Jer svako karanje, dok traje, ne čini se da je radost, nego žalost, ali poslije daje mirni plod pravednosti onima koji su kroz njega izvježbani“ (Jevrejima 12:11). Božije disciplinovanje je ljubav, kao što bi trebalo da bude između roditelja i djeteta. Fizičko disciplinovanje se nikada ne smije koristiti za nanošenje trajnih fizičkih ozljeda ili bolova. Fizičko kažnjavanje uvijek treba odmah biti praćeno tješenjem djeteta u vidu uvjeravanja da je voljeno. Ovi trenuci su savršeno vrijeme da naučimo dijete da nas Bog disciplinuje jer nas voli i da kao roditelji činimo isto za svoju djecu.

Mogu li se drugi oblici discipline, kao što su "tajm-auti", koristiti umjesto fizičke discipline? Neki roditelji smatraju da njihova djeca ne reaguju dobro na fizičko disciplinovanje. Neki roditelji smatraju da je "tajm-aut", zabrana izlazaka i/ili oduzimanje nečega od djece efikasniji u podsticanju promjene ponašanja. Ako je to zaista slučaj, roditelj bi svakako trebao koristiti metode koje najbolje vode do tražene promjene ponašanja. Dok Biblija neosporno zagovara fizičko disciplinovanje, Biblija se više bavi ciljem izgradnje pobožnog karaktera nego preciznom metodom koja se koristi za postizanje tog cilja.

Ovo pitanje dodatno otežava činjenica da vlade počinju da klasifikuju sve oblike fizičkog disciplinovanja kao zlostavljanje dece. Mnogi roditelji ne udaraju svoju djecu iz straha da će biti prijavljeni vladi i rizika da će im oduzeti djecu. Šta bi roditelji trebali da učine ako je vlada proglasila fizičko disciplinovanje djece nezakonitim? Prema Rimljanima 13:1-7, roditelji bi se trebali pokoriti vladi. Vlada nikada ne bi trebala biti u suprotnosti s Božjom Riječi, a fizičko disciplinovanje je, biblijski govoreći, u najboljem interesu djece. Međutim, ostajanje djece u porodicama u kojima će barem iskusiti malo disciplinovanja daleko je bolje od toga da izgubimo djecu i da se za njih „brine“ vlada.

U Efescima 6:4, očevima je rečeno da ne razdražuju svoju djecu. Umjesto toga, oni treba da ih vaspitavaju na Božjim putevima. Odgajanje djeteta u "obuci i poukama Gospodnjem" uključuje suzdržano, korektivno i, da, fizičko disciplinovanje puno ljubavi.

EnglishVratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku

Kako hrišćani treba da disciplinuju svoju djecu? Šta kaže Biblija?
© Copyright Got Questions Ministries