settings icon
share icon
Pitanje

Šta Biblija govori o hrišćanskom davanju desetka?

Odgovor


Mnogi Hrišćani se bore sa pitanjem davanja desetka. U nekim crkvama davanje je prenaglašeno. U isto vrijeme, mnogi Hrišćani odbijaju da se potčine biblijskim opomenama da daju prilog Gospodu. Davanje desetka/ priloga treba da bude radost i blagoslov. Tužno je što to ponekad nije slučaj u crkvama danas.

Davanje desetka je koncept iz Starog zavjeta. Desetak se tražio Zakonom po kome su Izraelci trebali da daju 10 procenata usjeva koje su uzgojili i živine koju su odhranili u šator/hram (Treća knjiga Mojsijeva 27:30; Četvrta knjiga Mojsijeva 18:26; Peta knjiga Mojsijeva 14:24; 2. Knjiga dnevnika 31:5). U stvari, Starozavjetni zakon je zahtijevao više desetaka – jedan za Levite, jedan za upotrebu hrama i proslave, i jedan za siromašne u zemlji – što bi značilo da je ukupan iznos bio oko 23,2 procenta. Neki shvataju Starozavjetni desetak kao metod oporezivanja da bi se obezbijedile potrebe sveštenika i Levita u sistemu prinošenja žrtvi.

Novi zavjet nigdje ne zpovijeda, pa čak ni ne predlaže, da Hrišćani treba da se pokore legalističkom sistemu davanja desetka. Novi zavjet nigdje ne određuje procenat prihoda koji neko treba da izdvoji, već samo kaže da davanje treba da bude „sakupljajući koliko može“ (1. Korinćanima 16:2). Neki u hrišćanskoj crkvi su cifru od deset posto uzeli po ugledu na desetak iz Starog zavjeta i primijenili ga kao „preporučeni minimum“ za priloge Hrišćana.

Novi zavjet govori o važnosti i dobrobitima davanja. Treba da dajemo po svojim mogućnostima. Ponekad to znači davati preko 10 odsto; ponekad to znači davati manje. Sve zavisi od mogućnosti Hrišćana i potreba tijela Hristovog. Svaki Hrišćanin treba da se vrijedno moli i traži Božiju mudrost po pitanju učestvovanja u davanju desetka/ ili u tome koliko treba da dâ (Jakov 1:5). Iznad svega, svaki desetak i prilog treba da se da sa čistim motivima i stavom slavljenja Boga i službe tijelu Hristovom.“Svaki kako odluči u srcu, ne sa žalošću ili prinudno; jer Bog ljubi onoga koji dragovoljno daje” (2. Korinćanima 9:7).

EnglishVratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku

Šta Biblija govori o hrišćanskom davanju desetka?
© Copyright Got Questions Ministries