settings icon
share icon
Pitanje

Šta je dar govorenja u jezicima?

Odgovor


Govorenje u jezicima se prvi put pominje na dan Pentakosta u Djelima 2:1-4. Apostoli su otišli i podijelili jevanđelje sa gomilama ljudi, govoreći im u njihovim jezicima: „Krićani i Arapi, čujemo gdje oni govore na našim jezicima o veličanstvenim djelima Božijim?” (Djela 2:11). Grčka riječ koja je prevedena kao jezici znači i doslovno „jezici“. Prema tome, dar govorenja u jezicima je kada osoba govori jezik koji ne zna da bi služila nekome ko taj jezik govori. U 1. Korinćanima u poglavljima 12–14, Pavle diskutije čudotvorne darove, govoreći, „A sad, braćo, ako dođem k vama govoreći jezike, šta ću vam koristiti ako vam ne budem govorio ili u otkrivenju, ili u poznanju, ili u proroštvu, ili u pouci?” (1. Korinćanima 14:6). Prema apostolu Pavlu, i u skladu sa jezicima koji su opisani u Djelima, govorenje u jezicima je dragocjeno onome koji sluša Božiju poruku na njegovom ili njenom jeziku, ali je beskorisno svima ostalima ako se ne tumači/ prevodi.

Osoba sa darom da tumači jezike (1. Korinćanima 12:30) može da razumije šta onaj koji govori u jezicima kaže, iako ne zna jezik koji se govori. Onaj koji tumači jezike bi onda prenio poruku onoga koji govori u jezicima svima ostalima, kako bi svi razumjeli. „Zato, koji govori jezik, neka se moli Bogu da i tumači” (1. Korinćanima 14:13). Pavle ima dobar zaključak povodom jezika koji nijesu tumačeni: „Ali u Crkvi volim reći pet riječi umom svojim, da i druge poučim, negoli hiljade riječi jezikom” (1. Korinćanima 14:19).

Da li je dar govorenja u jezicima za danas? Prva Korinćanima 13:8 pominje da dar jezika prestaje, iako taj prestanak povezuje sa dolaskom „onog savršenog“ u 1. Korinćanima 13:10. Neki ukazuju na razliku u vremenu grčkih glagola koji se odnose na proročanstvo i „prestanak“ znanja i da će jezici „prestati“, kao dokaz da jezici prestaju prije dolaska „onog savršenog“. Iako je ovo moguće, to nije eksplicitno jasno iz teksta. Neki takođe ukazuju na pasuse poput Isaije 28:11 i Joila 2:28-29 kao dokaz da je govorenje u jezicima bio znak Božije osude koja dolazi. Prva Korinćanima 14:22 opisuje jezike kao „znak nevjerujućim“. Prema ovom argumentu, dar jezika je bio upozorenje Jevrejima da će Bog suditi Izraelu (uništenje Jerusalima od strane Rimljana iz 70. godine prije nove ere), dar govorenja u jezicima više neće služiti svojoj svrsi. Dok je ovo mišljenje moguće, glavna svrha govorenja u jezicima završena ne znači da će zasigurno prestati. Pismo ne zaključuje zasigurno da je dar govorenja u jezicima prestao.

U isto vrijeme, da je dar govorenja u jezicima prisutan u crkvi danas, to bi se odvijalo u skladu sa Pismom. Bio bi to pravi i razumljiv jezik (1. Korinćanima 14:10). To bi bilo u svrhu prenošenja Božije Riječi osobi koja govori drugi jezik (Djela 2:6-12). Bilo bi u skladu sa zapovjesti koju je Bog dao kroz apostola Pavla, ”Ako neko govori jezik, onda neka ih po dvojica, ili najviše trojica, i to redom, a jedan neka tumači. Ako li ne bude tumača, neka ćuti u Crkvi, a neka govori samome sebi i Bogu.” (1. Korinćanima 14:27-28). To bi takođe bilo u skladu sa 1. Korinćanima 14:33, 34a, „Jer Bog nije Bog nereda, nego mira. Kao po svima Crkvama svetih…”

Bog definitivno može da dâ osobi dar govorenja u jezicima da bi mu omogućio da komunicira sa osobom koja govori drugim jezikom. Sveti Duh je suveren u dijeljenju duhovnih darova (1. Korinćanima 12:11). Zamislite samo koliko bi misionari bili plodonosniji u svom radu da ne moraju da idu u školu jezika, i bili bi odmah u mogućnosti da razgovaraju sa ljudima na njihovom jeziku. Međutim, izgleda da Bog ne radi ovako. Izgleda da se govorenje u jezicima ne dešava onako kako je to bilo u Novom zavjetu, bez obzira na činjenicu da bi to bilo jako korisno. Većina vjernika koji tvrde da praktikuju dar govorenja u jezicima to rade u skladu sa stihovima koje smo naveli. Ove činjenice dovode do zaključka da je dar govorenja u jezicima prestao ili da je barem rjetkost u Božijem planu za crkvu danas.

EnglishVratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku

Šta je dar govorenja u jezicima?
© Copyright Got Questions Ministries