Da li je Isus išao u pakao između svoje smrti i vaskrsenja?


Pitanje: Da li je Isus išao u pakao između svoje smrti i vaskrsenja?

Odgovor:
Ima puno konfuzije povodom ovog pitanja. Koncept Isusovog odlaska u pakao nakon Njegove smrti na krstu je prije svega došao kroz Apostolski simbol vjere koji kaže, „Spustio se u pakao“. Takođe ima nekoliko stihova iz Pisma koji, u zavisnosti od toga kako su prvedeni, opisuju kako Isus ide u „pakao“. U proučavanju ovog pitanja, važno je da prvo razumijemo ono što Biblija naučava o svijetu mrtvih.

U Pismu na hebrejskom, riječ koja opisuje svijet mrtvih je šeol. Prosto znači „mjesto mrtvih“ ili „mjesto upokojenih duša/duhova“. Novozavjetni grčki ekvivalent za šeol je had, koji se takođe odnosi na „mjesto mrtvih“. Drugi stihovi u Novom zavjetu ukazuju da je šeol/had privremeno mjesto, gdje se nalaze deuše dok čekaju posljednje vaskrsenje i sudnji dan. Otkrivenje 20:11–15 pravi jasnu razliku između hada i ognjenog jezera. Ognjeno jezero je stalno i konačno mjesto osude za izgubljene. Had je onda, privremeno mjesto. Mnogi ljudi i za had i za ognjeno jezero koriste riječ „pakao“, i ovo izaziva konfuziju. Isus nije išao u mjesto mučenja nakon svoje smrti, ali On je išao u had.

Šeol/had je svijet sa dva dijela – dio blagoslova i dio osude (Matej 11:23; 16:18; Luka 10:15; 16:23; Djela 2:27–31). Mjesta gdje su spašeni i izbubljeni se oba uopšteno zovu „hadovima“ u Bibliji. Mjesto spašenih se takođe naziva „Avramova njedra“ (prevod kralja Džejmsa) ili „Avramova strana“ (Novi internacionalni prevod na engleski) u Luki 16:22 i „raj“ u Luki 23:43. The abode of the unsaved is called “hell” (KJV) or “Hades” (NIV) in Luke 16:23. Mjesta spašenih i izgubljenih su odvojena „velikim ponorom“ (Luka 16:26). Kada je Isus umro, otišao je u stranu blagoslova šeola i odatle poveo vjerne sa sobom u raj (Efescima 4:8–10). Na strani osude šeola/hada se ništa ne mijenja. Svi upokojeni nevjerni idu tamo čekajući svoj krajnji sud u budućnosti. Da li je Isus išao u šeol/had? Da, prema Efescima 4:8–10 i 1. Petrovoj 3:18–20.

Dio konfuzije se pojavaio zbog pasusa poput Psalma 16:10–11 kako je preveden u verziji Kralja Džejmsa (kod nas prevod Đure Daničića) „Jer nećeš ostaviti duše moje u paklu, niti ćeš dati da Svetac tvoj vidi trulenje…Pokazaćeš mi put životni.” „Pakao“ nije dobar prevod u ovom stihu. Tačno tumačenje bi bilo „grob“ ili „šeol“. Isus je rekao lopovu pored sebe, „Zaista ti kažem, danas ćeš biti sa mnom u raju” (Luka 23:43); Nije rekao „Vidjećemo se u paklu“. Isusovo tijelo je bilo u grobu; Njegova duša/duh su otišli da budu sa blagoslovenima u šeolu/hadu. Nažalost, u mnogim verzijama Biblije, prevodioci nijesu dosljedni ili u pravu u tome kako prevode hebrejske i grčke riječi za „šeol“, „had“ i „pakao“.

Neki su mišljenja da je Isusu otišao u „pakao“ ili u dio šeola/ada gdje je patnja kako bi dodatno bio kažnjen za naše grijehe. Ova ideja je u potpunosti nebiblijska. Smrt Isusa na krstu je ta koja je u potpunosti pokrila naše otkupljenje. Njegova prolivena krv je bila ta koja je dovela do našeg očišćenja od grijeha (1. Jovanova 1:7–9). Dok je visio na tom krstu, On je preuzeo teret grijeha cijele ljudske rase na sebe. Postao je grijeh za nas: „Jer Njega, koji nije znao grijeha, učini grijehom nas radi, da mi postanemo pravda Božija u Njemu” (2. Korinćanima 5:21). Ovo prebacanje grijeha nam pomaže da razumijemo Hristovu borbu u Getsemanskom vrtu sa čašom grijeha koja je bila izlita na Njega na krstu.

Kada je Isus bio blizu svoje smrti, rekao je „Svrši se“(Jovan 19:30). Njegova patnja umjesto nas se završila. Njegova duša/duh su otišli u had (mjesto mrtvih). Isus nije otišao u „pakao“ ili dio hada gdje je patnja; otišao je na „Avramovu stranu“ ili na stranu blagoslova u hadu. Isusova patnja se završila sa momentom u kom je umro. Plata za grijeh je plaćena. Onda je sačekao vaskrsenje svog tijela i svoj povratak u slavu svoim uznesenjem. Da li je Isus otišao u pakao? Ne. Da li je Isus otišao u šeol/had? Da.

English
Vratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku
Da li je Isus išao u pakao između svoje smrti i vaskrsenja?

Saznajte kako ...

provesti vječnost s Bogomprimiti oprost od Boga