settings icon
share icon
Pitanje

Šta Biblija kaže o braku?

Odgovor


Biblija bilježi stvaranje braka u Prvoj knjizi Mojsijevoj 2:23–24: „A Aadam reče: Sada evo kost od mojih kosti, i tijelo od mojega tijela. Neka joj bude ime čovječica, jer je uzeta od čovjeka. Zato će ostaviti čovjek oca svojega i mater svoju, i prilijepiće se k ženi svojoj, i biće dvoje jedno tijelo.“ Bog je stvorio muškarca, a zatim stvorio ženu da se dopunjavaju. U Bibliji brak je Božja „ispravka“ za činjenicu da „nije dobro da je čovjek sam“ (Prva knjiga Mojsijeva2:18).

U svom opisu prvog braka Biblija koristi riječ pomoćnica da identifikuje Evu (Prva knjiga Mojsijeva 2:20). „Pomoći“ u ovom kontekstu znači „obaviti, zaštititi ili priteći u pomoć”. Bog je stvorio Evu da se pridruži Adamu kao njegova „druga polovina“, da mu bude oslonac i pomoćnica. Biblija kaže da brak vodi tome da muškarac i žena postanu „jedno tijelo“. Ovo jedinstvo se najpotpunije manifestuje u fizičkom ujedinjenju seksualne intimnosti. Novi zavjet dodaje upozorenje u vezi s tim jedinstvom: „Tako da nisu više dvoje, nego jedno tijelo; a što je Bog sastavio, čovjek da ne rastavlja” (Matej 19:6).

Nekoliko Pavlovih poslanica govori o braku i načinu na koji vjernici treba da djeluju u bračnom odnosu. Jedan takav odlomak je Efescima 5:22–33. Proučavanje ovog odlomka pruža neke ključne istine o tome šta Biblija kaže da brak treba da bude.

Biblija, u Efescima 5, kaže da uspješan biblijski brak uključuje i muža i ženu koji ispunjavaju određene uloge: „Žene, pokoravajte se svojim muževima kao Gospodu. Jer muž je glava ženi kao što je Hristos glava Crkvi, i On je Spasitelj tijela” (Efescima 5:22-23). „Muževi, volite svoje žene, kao što je Hristos zavolje Crkvu i sebe predade za nju“ (Efescima 5:25). „Tako su dužni i muževi da vole svoje žene kao svoja tijela; jer kihu voli svoju ženu, samoga sebe voli. Jer niko nikad ne omrznu na svoje tijelo, nego ga hrani i njeguje, kao i Gospod Crkvu” (Efescima 5:28-29). “Zato će čovjek ostaviti oca i majku i prionuti uz svoju ženu, i njih dvoje će postati jedno tijelo” (Efescima 5:31).

Kada muž i žena vjernici u Bibliji uvedu Božija načela braka, nastaje čvrst, zdrav brak. Brak koji svoj osnov nalazi u Bibliji ima Hrista kao glavu muškarca i žene zajedno. Biblijski koncept braka uključuje jedinstvo između muža i žene koje prikazuje jedinstvo Hrista sa njegovom crkvom.

EnglishVratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku

Šta Biblija kaže o braku?
© Copyright Got Questions Ministries