settings icon
share icon
Pitanje

Šta je sud velikog bijelog prijestola?

Odgovor


Sud velikog bijelog prijestola opisan je u Otkrivenju 20:11-15 i to je konačni sud prije nego što izgubljeni budu bačeni u ognjeno jezero. Iz Otkrivenja 20:7-15 znamo da će se ovaj sud dogoditi nakon milenijuma i nakon što Sotona, zvijer i lažni prorok budu bačeni u ognjeno jezero (Otkrivenje 20:7-10). Knjige koje su otpečaćene (Otkrivenje 20:12) sadrže zapise o svačijim djelima, bilo da su dobra ili zla, jer Bog zna sve što je ikada iko reakao, učinio ili čak pomislio, i On će svakoga nagraditi ili kazniti u skladu s tim ( Psalam 28:4; 62:12; Rimljanima 2:6; Otkrivenje 2:23; 18:6; 22:12).

Takođe u ovo vrijeme otvara se još jedna knjiga, zvana „knjiga života“ (Otkrivenje 20:12). Ova knjiga je ta koja određuje da li će osoba naslijediti vječni život s Bogom ili će primiti vječnu kaznu u ognjenom jezeru. Iako se hrišćani smatraju odgovornim za svoja djela, u Hristu im je oprošteno i njihova imena su zapisana u „Knjizi života od postanja svijeta“ (Otkrivenje 17:8). Takođe znamo iz Svetog pisma da će na ovom sudu biti „suđeni mrtvi po djelima svojim“ (Otkrivenje 20:12) i da će „nečije ime“ koje se „ne nađe zapisano u knjizi života“ biti „bačen u jezero ognjeno“ (Otkrivenje 20:15).

Činjenica da će doći do konačne presude za sve ljude, i vjernike i nevjernike, jasno je potvrđena u mnogim odlomcima Svetog pisma. Svaka osoba će jednog dana stati pred Hrista i biti osuđena za svoja djela. Iako je vrlo jasno da je sud velikog bijelog prijestola konačan, hrišćani se ne slažu oko toga kako se to odnosi na druge sudove koje se spominju u Bibliji, konkretno, kome će se suditi na sudu pred bijelim prestolom.

Neki hrišćani vjeruju da Sveto pismo otkriva tri različita suda dolaze. Prvi je sud ovcama i jarcima ili sud narodima (Matej 25:31-36). To se dešava nakon perioda nevolje, ali prije milenijuma; njegova svrha je da odredi ko će ući u hiljadugodišnje kraljevstvo. Drugi je sud nad djelima vjernika, koji se često naziva „sudište [bema] Hristovo“ (2. Korinćanima 5:10). Na ovoj presudi, hrišćani će dobiti nagrade u odnosu na veličinu svojih djela ili služenja Bogu. Treći je sud velikog bijelog prijestola na kraju milenijuma (Otkrivenje 20:11-15). Ovo je sud nevjernicima u kojem im se sudi po djelima i osudi na vječnu kaznu u jezeru ognjenom.

Drugi hrišćani vjeruju da sve tri ove presude govore o istoj konačnoj presudi, a ne o tri odvojene presude. Drugim riječima, sud velikog bijelog prijestola u Otkrivenju 20:11-15 biće vrijeme kada će se suditi i vjernicima i nevjernicima. Oni čija se imena nalaze u knjizi života biće suđeni za svoja djela kako bi se odredilo koje će nagrade dobiti ili izgubiti. Oni čija imena nisu u knjizi života biće suđeni prema njihovim djelima kako bi se odredio stepen kazne koju će dobiti u ognjenom jezeru. Oni koji drže ovo gledište vjeruju da je Matej 25:31-46 još jedan opis onoga što se događa na sudu velikog bijelog prijestola. Oni ukazuju na činjenicu da je rezultat ovog suda isti kao i ono što se vidi nakon suda velikog bijelog prijestola u Otkrivenju 20:11-15. Ovce (vjernici) ulaze u vječni život, dok su jarci (nevjernici) bačeni u „muku vječnu” (Matej 25:46).

Kojeg god gledišta da ste u vezi sa presudom velikog bijelog prijestola, važno je nikada ne izgubiti iz vida činjenice koje se odnose na nadolazeću presudu. Prvo, Isus Krist će biti sudija, svim nevjernicima će suditi Hrist, i oni će biti kažnjeni prema djelima koja su učinili. Biblija je vrlo jasna da nevernici skupljaju gnjev na sebe (Rimljanima 2:5) i da će Bog „dati svakome po djelima njegovim“ (Rimljanima 2:6). I vjernicima će Hristos suditi, ali pošto nam je Hristova pravednost pripisana i naša imena upisana u knjigu života, bićemo nagrađeni, ali ne i kažnjeni, prema našim djelima. Rimljanima 14:10-12 kaže da ćemo svi stati pred Hristov sud i da će svako od nas dati račun Bogu.

EnglishVratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku

Šta je sud velikog bijelog prijestola?
© Copyright Got Questions Ministries