Šta je Rimski put do spasenja?


Pitanje: Šta je Rimski put do spasenja?

Odgovor:
Rimski put do spasenja je način da se objasni dobra vijest spasenja koristeći stihove iz Poslanice Rimljanima. To je prost ali snažan metod objašnjavanja zašto nam je potrebno spasenje, kako je Bog pružio spasenje, kako da primimo spasenje i koji su rezultati spasenja.

Prvi stih na Rimskom putu do spasenja je Rimljanima 3:23, „Jer svi sagriješiše i lišeni su slave Božije“. Svi smo zgriješili. Svi smo učinili stvari koje nijesu ugodne Bogu. Nema nijednog ko je nevin. Rimljanima 3:10-18 daje detaljnu sliku o tome kako grijeh izgleda u našim životima. Drugi stih na Rimskom putu do spasenja, Rimljanima 6:23, uči nas o posljedicama grijeha –„Jer je plata za grijeh smrt, a dar Božiji je život vječni u Hristu Isusu, Gospodu našem.“ Kazna koju smo zaslužili za naše grijehe je smrt. Ne samo fizička smrt, već vječna smrt!

Treći stih na Rimskom putu do spasenja nastavlja se na ono što piše u Rimljanima 6:23, „a dar Božiji je život vječni u Hristu Isusu, Gospodu našem”. Rimljanima 5:8 kaže, “Ali Bog pokazuje svoju ljubav prema nama, jer još dok bijasmo grješnici, Hristos umrije za nas.” Isus Hrist je umro za nas! Isusova smrt je otplatila cijenu naših grijeha. Isusovo vaskrsenje dokazuje da je Bog primio Isusovu smrt kao platu za naše grijehe.

Četvrta stanica na Rimskom putu spasenja je Rimljanima 10:9, „Jer ako ispovijedaš ustima svojim da je Isus Gospod, i vjeruješ u srcu svojemu da ga Bog podiže iz mrtvih, bićeš spasen.” Zbog Isusove smrti umjesto nas, sve što treba da uradimo je da vjerujemo u Njega, vjerujući u Njegovu smrt kao platu za naše grijehe – i bićemo spaseni! Rimljanima 10:13 to ponavlja, “Jer svaki koji prizove Ime Gospodnje biće spasen.” Isus je umro da plati kaznu za naše grijehe i spasi nas od vječne smrti. Spasenje, oproštenje grijeha, je na raspolaganju svima koji će povjerovati u Isusa Hrista kao svog Gospoda i Spasitelja.

Poslednji aspekat Rimskog puta do spasenja su rezultati spasenja. Rimljanima 5:1 nosi ovu jaku poruku, „Opravdavši se, dakle, vjerom, imamo mir u Bogu kroz Gospoda našeg Isusa Hrista.” Kroz Isus Hrista možemo imati odnos pomirenja sa Bogom. Rimljanima 8:1 nas uči, “Nikakve, dakle, sad osude nema onima koji u Hristu Isusu.” Zbog Isusove smrti umjesto nas, nikad nećemo biti osuđeni za naše grijehe. Konačno, imamo ovo dragocjeno obećanje Božije iz Rimljana 8:38-39 “Jer sam uvjeren da nas ni smrt, ni život, ni anđeli, ni poglavarstva, ni sile, ni sadašnjost, ni budućnost. Ni visina, ni dubina, niti ikakva druga tvar neće moći odvojiti od ljubavi Božije, koja je u Hristu Isusu Gospodu našem.”

Da li bi voljeli da idete Rimskim putem do spasenja? Ako je tako, evo proste molitve kojom se možete pomoliti Bogu. Izgovaranje ove molitve je način da kažemo Bogu da se oslanjamo na Isusa Hrista za svoje spasenje. Same riječi vas neće spasiti. Jedino vjera u Isusa Hrista može da donese spasenje! „Bože, znam da sam zgriješio/la protiv tebe i da zaslužujem kaznu. Ali Isus Hrist je uzeo kaznu koju ja zaslužujem da bi kroz vjeru u Njega mogao/la imati oproštaj. Uz tvoju pomoć, ja polažem svoju vjeru u Tebe za spasenje. Hvala ti na tvojoj predivnoj milosti i oproštaju – daru vječnog života! Amin!“

Da li ste se odlučili da slijedite Hrista zbog onoga što ste pročitali ovdje? Ako je tako, molimo vas da kliknete na „Ja sam prihvatio/la Hrista danas“ ispod.

English
Vratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku
Šta je Rimski put do spasenja?

Saznajte kako ...

provesti vječnost s Bogomprimiti oprost od Boga