settings icon
share icon
Pitanje

Zašto su ljudi iz Postanja živjeli tako dugo?

Odgovor


Pomalo je misterija zašto su ljudi u ranim poglavljima Postanja živjeli tako dugo. Postoje mnoge teorije koje su iznijeli oni koji se bave istraživanjem Biblije. Rodoslov u Postanju 5 bilježi liniju pobožnih Setovih potomaka – liniju iz koje će na kraju poteći Mesija. Bog je možda blagoslovio ovu liniju posebno dugim životom kao rezultat njihove pobožnosti i poslušnosti. Iako je ovo moguće objašnjenje, Biblija nigdje posebno ne ograničava dug životni vijek na pojedince spomenute u poglavlju Postanka 5. Osim Enoha, Postanje 5 ne govori da je ijedna od individua posebno bogobojazna. Vjerovatno su svi u tom periodu živjeli nekoliko stotina godina. Tome je moglo da doprinese nekoliko faktora.

Nešto se dogodilo u poplavi da skrati životni vijek muškaraca. Uporedite životni vijek prije potopa (Postanje 5:1–32) sa onima nakon potopa (Postanje 11:10–32). Odmah nakon poplave, starost ljudi se dramatično smanjila, a zatim se smanjivala. Ključ je možda u Postanju 6:3: „A Gospod reče: Neće se duh moj dovijeka preti s ljudima, jer su tijelo: neka im još sto i dvadeset godina“. Mnogi ljudi vide referencu "sto dvadeset godina" kao novu, božanski postavljenu granicu čovjekove starosti. Za vrijeme Mojsija (koji je živio 120 godina), životni vijek je bio mnogo kraći. Nakon Mojsija, nemamo podataka o bilo kome ko živi duže od toga.

Jedna teorija o tome zašto su ljudi iz Postanja živjeli tako dug život temelji se na ideji da je nekada svod vode okruživao Zemlju. Prema teoriji o svodu, voda "nad svodom" (Postanje 1:7, engleska verzija Kralja Džejmsa) stvorila je efekat staklene bašte i blokirala veći dio zračenja koje sada pogađa Zemlju, što je tada dovelo do idealniih životnih uslova. U vrijeme poplave, vodeni svod se izlio na zemlju (Postanje 7:11), čime je okončana idealna sredina. Ovu teoriju svoda su u međuvremenu odbacili većina kreacionista.

Drugo razmatranje je da je, u prvih nekoliko generacija nakon stvaranja, ljudski genetski kod razvio nekoliko nedostataka. Adam i Eva su stvoreni da budu savršeni. Bili su veoma otporni na zaraze i bolesti. Njihovi potomci bi naslijedili ove prednosti, iako u manjem stepenu. Vremenom, kao rezultat grijeha, ljudski genetski kod je postajao sve iskvareniji, a ljudska bića su postajala sve podložnija smrti i bolestima. To bi takođe dovelo do drastičnog smanjenja životnog vijeka.

EnglishVratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku

Zašto su ljudi iz Postanja živjeli tako dugo?
© Copyright Got Questions Ministries