settings icon
share icon
Pitanje

Šta je molitva Gospodnja i treba li da se molimo tako?

Odgovor


Molitva Gospodnja Oče naš je molitva koju je Gospod Isus učio svoje apostole u Mateju 6:9-13 i Luci 11:2-4. Matej 6:9-13 kaže, „Ovako dakle, molite se vi: Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime tvoje; da dođe Carstvo tvoje, da bude volja tvoja i na zemlji kao i na nebu; hljeb naš nasušni daj nam danas; i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim; i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga“. Mnogo ljudi su pogrešno shvatili Oče naš kao molitvu koju treba da govorimo od riječi do riječi. Neki ljudi se odnose prema molitvi Gospodnjoj kao da je to neka magična formula, kao da same riječi po sebi imaju neku posebnu silu ili utiču na Boga.

Biblija nas uči suprotno ovome. Bogu je mnogo više stalo do našeg srca kada se molimo nego do naših riječi. „A ti kada se moliš, uđi u klijet svoju, i zatvorivši vrata svoja, pomoli se Ocu svome koji je u tajnosti; i Otac tvoj koji vidi tajno, uzvratiće tebi javno. A kada se molite, ne praznoslovite kao neznabošci, jer oni misle da će za mnoge riječi svoje biti uslišeni“(Matej 6:6-7). U molitvi, treba da svoja srca izlivamo pred Bogom (Filipljanima 4:6-7), a ne da prosto govorimo Bogu riječi koje smo naučili napamet.

Molitva Gospodnja treba da se shvata kao primjer, obrazac koji pokazuje kako da se molimo. On nam pruža „sastojke“ koji treba da budu dio molitve. Ovako se može podijeliti: „Oče naš koji si na nebesima“ što nas uči kome da se obratimo u našim molitvama – Ocu. „Da se sveti ime tvoje“ nam govori da slavimo Boga i da ga proslavljamo zbog onoga što On jeste. Fraza „da dođe Carstvo tvoje, da bude volja tvoja na zemlji kao i na nebu“ nam je podsjetnik da treba da se molimo za Božiji plan u našim životima i u svijetu, ne za sopstvene planove. Treba da se molimo da bude Božija volja a ne za naše želje. Imamo ohrabrenje da tražimo Bogu stvari koje su nam potrebne u riječima „hljeb naš nasušni daj nam danas“. „Oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim“ nas podsjeća da ispovijedimo svoje grijehe Bogu i da se okrenemo od njih, i takođe da oprostimo drugima kao što je Bog oprostio nama. Zaključak Oče naš „i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga“ je molba za pomoć da bismo imali pobjedu nad grijehom i traženje zaštite od đavoljih napada.

Prema tome, opet Oče naš nije molitva koju treba da zapamtimo i onda je govorimo Bogu. To je samo primjer kako treba da se molimo. Da li ima išta loše u tome da naučimo napamet molitvu Gospodnju? Naravno da nema! Da li ima išta loše ako molimo molitvu Gospodnju pred Bogom? Nema, ukoliko je vaše srce u tome i zaista mislite riječi koje govorite. Zapamtite, u molitvi, Bogu je mnogo više stalo do toga da komuniciramo sa njim i govorimo iz svojih srca nego do riječi koje koristimo. Filipljanima 4:6-7 kaže, „Ne brinite se ni za što, nego u svemu molitvom i moljenjem sa zahvalnošću kazujte Bogu želje vaše. I mir Božiji, koji prevazilazi svaki um, sačuvaće srca vaša i misli vaše u Hristu Isusu.“

EnglishVratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku

Šta je molitva Gospodnja i treba li da se molimo tako?
© Copyright Got Questions Ministries