Šta znači da je Isus Sin Božiji?


Pitanje: Šta znači da je Isus Sin Božiji?

Odgovor:
Isus nije Božiji sin u smislu ljudskog oca i sina. Bog nije stupio u brak i dobio sina. Bog takođe nije oplodio Mariju i sa njom dobio sina. Isus je Božiji Sin u smislu da je On Bog koji se objavio u ljudskom tijelu (Jovan 1:1, 14). Isus je Božiji Sin u smislu da ga je začela Marija sa Svetim Duhom. Luka 1:35 govori „I odgovarajući anđeo reče joj: Duh Sveti doći će na tebe, i sila Višnjega osjeniće te; zato i ono što će se roditi biće sveto, i nazvaće se Sin Božiji.“

Tokom svog suđenja pred jevrejskim vođama, prvosveštenik je tražio je od Isusa „Zaklinjem te živim Bogom da nam kažeš jesi li ti Hristos, Sin Božiji?” (Matej 26:63b). „Reče mu Isus: Ti kaza. Ali ja vam kažem: od sada ćete vidjeti Sina Čovječijega gdje sjedi s desne strane Sile i dolazi na oblacima nebeskim“ (Matej 26:64). Jevrejske vođe su odgovorile optužujući Isusa za bogohuljenje (Matej 26:65-66). Kasnije pred Pontijem Pilatom, „Odgovoriše mu Judejci: Mi imamo zakon i po zakonu našemu mora da umre, jer načini sebe Sinom Božijim (Jovan 19:7). Zašto bi se njegove tvrdnje da je Sin Božiji smatrale bogohuljenjem i zasluživale smrtnu kaznu? Jevrejske vođe su tačno razumjele šta je Isus mislio frazom „Sin Božiji“. Biti Sin Božiji znači biti iste prirode kao Bog. Sin Božiji je „od Boga“. Tvrdnja da je iste prirode kao Bog – biti u stvari Bog – je bogohuljenje jevrejskim vođama; prema tome, zahtijevali su Isusovu smrt, u skladu sa Trećom knjigom Mojsijevom 24:15. Jevrejima 1:3 ovo jasno govori, „On koji je sjaj slave i obličje bića Njegovoga.“

Još jedan primjer se može naći u Jovanu 17:12 gdje je Juda opisan kao „sin pogibli“. Jovan 6:71 nam govori da je Juda bio Simonov sin. Šta se misli sa tim što se u Jovanu17:12 Juda opisuje kao „sin pogibli“? Riječ pogibija (ili propast) znači „destrukcija, uništenje, pustošenje“. Juda nije bio doslovni sin „destrukcije, uništenja i pustošenja“, ali te stvari su činile identitet Judinog života. Juda je bio manifestacija propasti. Na isti način, Isus je Sin Božiji. Sin Božiji je Bog. Isus je Bog koji se pojavio (Jovan 1:1, 14).

English
Vratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku
Šta znači da je Isus Sin Božiji?

Saznajte kako ...

provesti vječnost s Bogomprimiti oprost od Boga