settings icon
share icon
Pitanje

Da li je Isus Bog? Da li je Isus ikada tvrdio da je Bog?

Odgovor


Nijednom nije zapisano u Bibliji da je Isus rekao precizno riječi: „Ja sam Bog.“ To, međutim, ne znači da nije izjavio da je On Bog. Na primjer, Isusove riječi u Jovanu 10:30 ”Ja i Otac jedno smo”. Mi samo treba da pogledamo reakciju Jevreja na Njegovu izjavu da bi vidjeli da je On tvrdio da je Bog. Pokušali su da ga kamenuju upravo zbog ovoga. „...čovjek budući, praviš Bog” (Jovan 10:33). Jevreji su razumjeli tačno šta je Isus tvrdio – božanstvo. Primijetite da Isus ne poriče svoju tvrdnju da je Bog. Kada je Isus izjavio ”Ja i Otac jedno smo” (Jovan 10:33), govorio je da su On i Otac iste prirode i suštine. Jovan 8:58 je još jedan primjer. Isus je izjavio, „A Isus im reče: Zaista, zaista vam kažem: prije nego Avraam nastade, Ja jesam.” Odgovor Jevreja koji su čuli ovu izjavu je bio to da uzmu kamenje da ga ubiju zbog bogohuljenja, kao što im je Mojsijev Zakon to naređivao (Treća knjiga Mojsijeva 24:15).

Jovan ponavlja koncept Isusovog božanstva: „Logos [Riječ] bješe Bog“ i „Logos postade tijelo“ (Jovan 1:1,14). Ovi stihovi jasno pokazuju da je Isus Bog u tijelu. Djela 20:28 nam govore, „Pazite, dakle, na sebe i na sve stado u kome vas Duh Sveti postavi za episkope da napasate Crkvu Gospoda i Boga koju steče krvlju svojom.” Ko je stekao (otkupio) crkvu – crkvu Božiju – svojom sopstvenom krvlju? Isus Hrist. Djela 20:28 govore da je Bog platio cijenu za svoju crkvu svojom sopstvenom krvlju. Prema tome, Isus je Bog!

Apostol Toma je rekao o Isusu, „Gospod moj i Bog moj” (Jovan 20:28). Isus ga nije ispravio. Titu 2:13 nas ohrabruje da čekamo dolazak našeg Boga i Spasitelja, Isusa Hrista (vidi takođe 2.Petrova 1:1). U Jevrejima 1:8, Otac izjavljuje o Isusu: Za Sina pak: Prijesto je tvoj, Bože, vavijek vijeka; žezal pravičnosti je žezal Carstva tvojega.” Otac Isusa imenuje kao „Bože“ pokazujući da je Isus zaista Bog.

U Otkrivenju, anđeo je uputio apostola Jovana da se klanja samo Bogu (Otkrivenje 19:10). Nekoliko puta u Pismu Isusu se klanjaju (Matej 2:11, 14:33, 28:9, 17; Luka 24:52; Jovan 9:38). On nikad ne prekorijeva ljude jer mu se klanjaju. Da Isus nije Bog, On bi rekao ljudima da mu se ne klanjaju, baš kao što je to učinio anđeo u Otkrivenju. Postoje mnogi drugi stihovi i pasusi u Pismu koji zagovaraju Isusovo božanstvo.

Najvažniji razlog zbog koga Isus mora biti Bog je: da On nije Bog, Njegova smrt ne bila dovoljna da plati kaznu za grijehe svijeta (1.Jovanova 2:2). Stvoreno biće, što bi Isus bio da nije Bog, ne bi moglo da plati vječnu kaznu koju zahtijeva grijeh protiv vječnog Boga. Samo Bog može na sebe da uzme grijehe svijeta (2. Korinćanima 5:21), umre i vaskrsne, dokazujući svoju pobjedu nad grijehom i smrti.

EnglishVratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku

Da li je Isus Bog? Da li je Isus ikada tvrdio da je Bog?
© Copyright Got Questions Ministries