Da li Hrišćani moraju da poštuju zakon iz Starog zavjeta?


Pitanje: Da li Hrišćani moraju da poštuju zakon iz Starog zavjeta?

Odgovor:
Ključ za razumijevanje ovog pitanja je da znamo da je Starozavjetni zakon dat Izraelskom narodu a ne Hrišćanima. Neki od zakona su trebali da otrkriju drugim Izraelcima kako da slušaju i ugode Bogu (na primjer deset Božijih zapovjesti). Neki od ovih zakona postojali su kako bi pokazali Izraelcima kako da slave Boga i iskupe se za grijehe (sistem prinošenja žrtvi). Namjera nekih od ovih zakona bila je da Izrael učini drugačijim od ostalih nacija (pravila o hrani i odjeći). Nijedan dio Starozavjetnog zakona nije obavezujući za Hrišćane danas. Kada je Isus umro na krstu, On je okončao Starozavjetni zakon (Rimljanima 10:4; Galatima 3:23–25; Efescima 2:15).

Umjesto Starozavjetnog zakona, mi smo pod zakonom Hrista (Galatima 6:2), koji glasi „Ljubi Gospoda Boga svojega svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svim umom svojim…Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe” (Matej 22:37-39). Ako poštujemo ove dvije naredbe, ispunjavaćemo sve ono što Hrist traži od nas: „O ovim dvjema zapovijestima visi sav Zakon i Proroci“ (Matej 22:40). Sada, ovo ne znači da je Starozavjetni zakon nerelavantan danas. Mnoge naredbe u Starozavjetnom zakonu mogu biti dobara smjernica da se nauči kako voljeti Boga i šta znači voljeti svog bližnjeg. U isto vrijeme, reći da se Starozavjetni zakon odnosi na Hrišćane danas je pogrešno. Starozavjetni zakon je cjelina (Jakovljeva poslanica 2:10). Ili je sve primjenljivo, ili ništa nije. Ukoliko je Hrist ispunio dio zakona, kao što je sistem prinošenja žrtvi, On je onda ispunio sve.

„Jer ovo je ljubav Božija – da zapovijesti njegove držimo; a zapovijesti njegove nisu teške” (1. Jovanova 5:3). Deset zapovjesti su u suštini pregled cijelog Starozavjetnog zakona. Devet od Deset zapovjesti se jasno ponavljaju u Novom zavjetu (sve osim zapovjesti da poštuju Šabat). Očigledno je, da ako volimo Boga nećemo slaviti lažne Bogove ili se klanjati pred idolima. Ukoliko volimo bližnje, nećemo ih ubijati, lagati ih, činiti preljubu da ih povrijedimo ili željeti ono što pripada njima. Svrha Starog zavjeta je da presvjedoči ljudima našu nesposobnost da poštujemo zakon i da nas usmjeri ka našoj potrebi za Isusom Hristom kao Spasiteljem (Rimljanima 7:7-9; Galatima 3:24). Bog nikada nije namjeravao da Starozavjetni zakon bude za sve ljude i za sva vremena. Treba da volimo Boga i da volimo naše bližnje. Ako vjerno slušamo te dvije zapovjesti, pridržavaćemo se svega što Bog traži od nas.

English
Vratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku
Da li Hrišćani moraju da poštuju zakon iz Starog zavjeta?

Saznajte kako ...

provesti vječnost s Bogomprimiti oprost od Boga