settings icon
share icon
Pitanje

Da li hrišćani treba da idu kod ljekara?

Odgovor


Neki kršćani vjeruju da traženje medicinske pomoći pokazuje nedostatak vjere u Boga. U pokretu Word-Faith, odlazak ljekaru se često smatra nedostatkom vjere koji će zapravo spriječiti Boga da vas izliječi. U grupama kao što je Hrišćanska nauka, traženje pomoći ljekara ponekad se smatra preprekom da se iskoristi duhovna energija koju nam je Bog dao da sami sebe izliječimo. Logika ovih gledišta je jako slaba. Ako vam je auto oštećen, da li ga povezete mehaničaru ili čekate da Bog učini čudo i izliječi vaš auto? Ako vam pukne vodovodna cijev u kući, da li čekate da Bog zaustavi curenje ili zovete vodoinstalatera? Bog je jednako sposoban da popravi auto ili vodovod kao i da izliječi naša tijela. Činjenica da Bog može i čini čuda iscjeljenja ne znači da uvijek trebamo očekivati čudo umjesto da tražimo pomoć pojedinaca koji posjeduju znanje i vještine da nam pomognu.

U Bibliji se ljekari spominju desetak puta. Jedini stih koji bi se mogao izvući iz konteksta kako bi se poučavalo da ne treba ići ljekarima bio bi 2. Knjiga dnevnika 16:12. “I razbolje se Asa trideset devete godine carovanja svojega od nogu, i bolest njegova bi vrlo teška, ali ni u bolesti svojoj ne traži Gospoda nego ljekare.” Problem nije bio u tome što je Asa tražio ljekare, već u tome što „ne traži Gospoda“. Čak i kada posjećujemo ljekara, naše konačno pouzdanje je u Boga, ne ljekara.

Postoje mnogi stihovi koji govore o korišćenju „medicinskih liječenja“ kao što je stavljanje zavoja (Isaija 1:6), ulja (Jakovljeva 5:14), ulja i vina (Luka 10:34), lišća (Jezekilj 47:12), vina (1. Timoteju 5:23) i melema, posebno „balzama iz Gileada” (Jeremija 8:22). Takođe, Luku, autora Djela apostolskih i Jevanđelja po Luki, Pavle naziva „ljubljenim ljekarom“ (Kološanima 4:14).

Marko 5:25-30 prenosi priču o ženi koja je imala problema s stalnim krvarenjem, problemom koji ljekari nisu mogli izliječiti iako je bila kod mnogih i potrošila sav svoj novac. Došavši Isusu, pomislila je da će biti izliječena ako samo dotakne rub njegove haljine; ona ga je dotakla, i bila je izliječena. Odgovarajući farisejima zašto je provodio vrijeme s grešnicima, Isus im je rekao: “Ne trebaju zdravi ljekara, nego bolesni” (Matej 9:12). Iz ovih stihova mogla bi se izdvojiti sljedeća načela:

1) Ljekari nisu Bog i ne treba ih posmatrati na taj način. Oni ponekad mogu pomoći, ali će biti drugih trenutaka kada će sve što će postići biti trošenje novca.

2) Traženje ljekara i korištenje „zemaljskih“ ljekova se ne osuđuje u Svetom pismu. U stvari, na medicinsko liječenje se gleda pozitivno.

3) Treba tražiti Božju intervenciju u bilo kojoj fizičkoj teškoći (Jakovljeva 4:2; 5:13). On ne obećava da će uvijek odgovoriti na način na koji ćemo mi željeti (Isaija 55:8-9), ali imamo sigurnost da će sve što čini biti učinjeno u ljubavi i stoga u našem najboljem interesu (Psalam 145:8-9 ).

Dakle, treba li hrišćani da idu kod ljekara? Bog nas je stvorio kao inteligentna bića i dao nam sposobnost da stvaramo ljekove i naučimo kako da oporavimo svoja tijela. Nema ništa loše u primjeni ovog znanja i sposobnosti ka fizičkom izlječenju. Ljekari se mogu posmatrati kao Božiji dar za nas, sredstvo kroz koje Bog donosi iscjeljenje i oporavak. U isto vrijeme, naša krajnja vjera i pouzdanje je u Boga, a ne u doktore ili medicinu. Kao i kod svih teških odluka, trebamo tražiti Boga koji nam obećava da će nam dati mudrost kada je zatražimo (Jakovljeva 1:5).

EnglishVratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku

Da li hrišćani treba da idu kod ljekara?
© Copyright Got Questions Ministries