settings icon
share icon
Pitanje

Šta je Hiljadugodišnje carstvo i da li ga treba razumjeti bukvalno?

Odgovor


Hiljadugodišnje carstvo je titula data hiljadugodišnjoj vladavini Isusa Hrista na zemlji. Neki pokušavaju da protumače 1000 godina na alegorijski način. Neki shvataju 1000 godina samo kao figurativan način da se kaže „dug vremenski period“, a ne bukvalna, fizička vladavina Isusa Hrista na zemlji. Međutim, šest puta u Otkrivenju 20:2-7, posebno je rečeno da je hiljadugodišnje carstvo dugo 1000 godina. Da je Bog želio da saopšti „dug vremenski period“, mogao je to lako da učini bez eksplicitnog i stalnog pominjanja tačnog vremenskog okvira.

Biblija nam kaže da će se Hrist, kada se vrati na zemlju, postati kralj u Jerusalimu, sjedeći na Davidovom prestolu (Luka 1:32-33). Bezuslovni zavjeti zahtijevaju bukvalni, fizički povratak Hrista da bi se uspostavilo njegovo carstvo. Avramov zavjet obećao je Izraelu zemlju, potomstvo, vladara i duhovni blagoslov ( Postanje 12:1-3 ). Palestinski zavjet obećao je Izraelu obnovu za zemlju i okupaciju zemlje (5. Mojsijeva 30:1-10). Davidov zavjet obećao je Izraelu oproštenje — način na koji bi nacija mogla da bude blagoslovena (Jeremija 31:31-34).

Prilikom drugog dolaska, ovi zavjeti će se ispuniti pošto Izrael bude ponovo okupljen iz naroda (Matej 24:31), preobraćen (Zaharija 12:10-14) i vraćen u zemlju pod vlašću Mesije, Isusa Hrista . Biblija govori o uslovima tokom milenijuma kao o savršenom okruženju u fizičkom i duhovnom smislu. To će biti vreme mira (Mihej 4:2-4; Isaija 32:17-18), radosti (Isaija 61:7, 10), utjehe (Isaija 40:1-2) i nema siromaštva ili bolesti (Amos 9:13-15; Joilo 2:28-29). Biblija nam takođe govori da će samo vjernici ući u hiljadugodišnje carstvo. Zbog toga će to biti vrijeme potpune pravednosti (Matej 25:37; Psalmi 24:3-4), poslušnosti (Jeremija 31:33), svetosti (Isaija 35:8), istine (Isaija 65:16), i punoće Duha Svetoga (Joil 2:28-29). Hristos će vladati kao kralj (Isaija 9:3-7; 11:1-10), sa Davidom kao regent (Jeremija 33:15-21; Amos 9:11). Plemići i upravnici će takođe vladati (Isaija 32:1; Matej 19:28), a Jerusalim će biti politički centar sveta (Zaharija 8:3).

Otkrivenje 20:2-7 daje precizan vremenski period hiljadugodišnjeg carstva. Čak i bez ovih spisa, postoji bezbroj drugih koji ukazuju na doslovnu vladavinu Mesije na zemlji. Ispunjenje mnogih Božjih zavjeta i obećanja počiva na doslovnom, fizičkom, budućem kraljevstvu. Ne postoji čvrsta osnova za poricanje doslovnog tumačenja milenijumskog kraljevstva i njegovog trajanja od 1000 godina.

EnglishVratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku

Šta je Hiljadugodišnje carstvo i da li ga treba razumjeti bukvalno?
© Copyright Got Questions Ministries