settings icon
share icon
Pitanje

Šta Biblija kaže o duhovnom ratu?

Odgovor


Postoje dvije osnovne greške kada je u pitanju duhovni rat – prenaglašavanje i nedovoljno naglašavanje. Neki za svaki grijeh, svaki sukob i svaki problem okrivljuju demone koje treba istjerati. Drugi potpuno zanemaruju duhovnu stranu i činjenicu da nam Biblija govori da je naša borba protiv duhovnih moći. Ključ uspješnog duhovnog ratovanja je pronalaženje biblijske ravnoteže. Isus je ponekad izgonio demone iz ljudi; drugih puta je liječio ljude bez pominjanja demona. Apostol Pavle upućuje hrišćane da vode rat protiv grijeha u sebi (Rimljanima 6) i upozorava nas da se suprotstavimo đavolskim planovima (Efescima 6:10-18).

Efescima 6:10–12 kaže: „A dalje braćo moja, jačajte u Gospodu, i u sili moći njegove. Obucite se u sve oružje Božije, da biste se mogli održati protiv lukavstva đavolskoga. Jer ne ratujemo protiv krvi i tijela, nego protiv vlasti i gospodara tame ovog svijeta, protiv duhova zlobe u podnebesju.“ Ovaj tekst nas uči nekim ključnim istinama: samo u Gospodnjoj sili možemo stajati jaki, Božji oklop nas štiti, a naša bitka je u krajnjem smislu protiv duhovnih sila zla u svijetu.

Efescima 6:13–18 je opis duhovnog oklopa koji nam Bog daje. Trebamo čvrsto stajati s pojasom istine, oklopom pravednosti, jevanđeljem mira, štitom vjere, šlemom spasenja, mačem Duha, i molitvom u Duhu. Šta ti djelovi duhovnog oklopa predstavljaju u duhovnom ratu? Moramo znati istinu, vjerovati u istinu i govoriti istinu. Trebamo naći spokoj u činjenici da smo proglašeni pravednima zbog Hristove žrtve za nas. Mi treba da širimo jevanđelje bez obzira na to s kakvim se otporom suočavamo. Ne smijemo se pokolebati u svojoj vjeri, vjerujući Božijim obećanjima bez obzira na to koliko smo snažno napadnuti. Naša konačna odbrana je sigurnost koju imamo u svom spasenju, sigurnost koju nam nijedna duhovna sila ne može oduzeti. Naše napadačko oružje je Riječ Božja, a ne naša vlastita mišljenja i osjećanja. A mi treba da se molimo u sili i volji Svetoga Duha.

Isus je naš glavni primjer odupiranja iskušenju u duhovnom ratu. Pogledajte kako se Isus nosio sa direktnim napadima Sotone kada je bio kušan u pustinji (Matej 4:1–11). Protiv svakog iskušenja borba se vodila riječima “pisano je”. Riječ živog Boga je najmoćnije oružje protiv đavolskih iskušenja. „U srce svoje zatvorio sam riječ tvoju, da ti ne griješim“ (Psalam 119:11).

Potrebno je uputiti riječi opreza u pogledu duhovnog ratovanja. Nigdje u Svetom pismu nemamo naredbu da izgonimo demone ili čak da razgovaramo s njima. Isusovo ime nije magična vradžbina koja tjera demone da bježe ispred nas. Sedam sinova Skeve su primjer šta se može dogoditi kada ljudi pretpostave da imaju vlast koja im nije data (Djela 19:13–16). Čak ni arhanđel Mihailo nije prekorio Sotonu sopstvenom silom, već je rekao: „Gospod neka ti zaprijeti!“ (Juda 1:9). Kada počnemo da razgovaramo sa đavolom, rizikujemo da nas zavede kao što je to bilo s Evom (Prva knjiga Mojsijeva 3:1–7). Naš fokus treba da bude na Bogu, a ne na demonima; mi govorimo s njim, a ne s njima.

Da zaključimo, koji su ključevi uspjeha u duhovnom ratu? Oslanjamo se na Božiju snagu, a ne na svoju. Obukli smo sav Božji oklop. Mi se oslanjamo na snagu Svetog pisma – Riječ Božija je mač Duha. Molimo se u ustrajnosti i svetosti, obraćajući se Bogu. Mi stojimo čvrsto (Efescima 6:13–14); mi se pokoravamo Bogu; opiremo se đavolskom djelu (Jakovljeva 4:7), znajući da je Gospod nad vojskama naš zaštitnik. „Ta on je grad moj i spasenje moje, utočište moje, neću posrnuti nimalo“ (Psalam 62:2).

EnglishVratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku

Šta Biblija kaže o duhovnom ratu?
© Copyright Got Questions Ministries