settings icon
share icon
Pitanje

Šta su deset zapovijesti?

Odgovor


Deset zapovijesti su deset zakona u Bibliji koje je Bog dao izraelskom narodu ubrzo nakon izlaska iz Egipta. Deset zapovijesti su u suštini sažetih 613 zapovijesti sadržanih u starozavjetnom zakonu. Prve četiri zapovijesti bave se našim odnosom s Bogom. Posljednjih šest zapovijesti se bave našim međusobnim odnosima. Deset zapovijesti je zabilježeno u Bibliji u Drugoj knjizi Mojsijevoj 20:1-17 i Petoj knjizi Mojsijevoj 5:6-21 i glase ovako:

1) „Nemoj imati drugih bogova uza me.“ Ova naredba je protiv obožavanja bilo kojeg drugog boga osim jedinog pravog Boga. Svi ostali bogovi su lažni bogovi.

2) „Ne gradi sebi lika rezana niti kakve slike od onoga što je gore na nebu, ili dolje na zemlji, ili u vodi ispod zemlje. Nemoj im se klanjati niti im služiti, jer sam ja Gospod Bog tvoj, Bog revnitelj, koji pohodim grijehe otačke na sinovima do trećega i do četvrtoga koljena, onijeh koji mrze na mene; a činim milost na tisućama onijeh koji me ljube i čuvaju zapovijesti moje.“ Ova zapovijest je protiv stvaranja idola, vidljivog prikaza Boga. Ne postoji slika koju možemo stvoriti i koja može precizno prikazati Boga. Napraviti idola da predstavlja Boga znači obožavati lažnog boga.

3) „Ne uzimaj uzalud ime Gospoda Boga svojega, jer neće pred Gospodom biti prav ko uzme ime njegovo uzalud.“ Ovo je zapovijest protiv uzaludnog uzimanja imena Gospodnjeg. Ne smijemo se olako odnositi prema Božijem imenu. Trebamo pokazati poštovanje prema Bogu tako što ćemo ga samo spominjati sa poštovanjem i na način koji mu ukazuje čast.

4) „Sjećaj se dana od odmora da ga svetkuješ. Šest dana radi, i svršuj sve poslove svoje. A sedmi dan je odmor Gospodu Bogu tvojemu; tada nemoj raditi nijednoga posla, ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni živinče tvoje, ni stranac koji je među vratima tvojim. Jer je za šest dana stvorio Gospod nebo i zemlju, more i što god je u njima; a u sedmi dan počinu; zato je blagoslovio Gospod dan od odmora i posvetio ga.“ Ovo je zapovijest da se subota (subota, poslednji dan u nedelji) odvoji kao dan odmora posvećen Gospodu.

5) “Poštuj oca svoga i majku svoju, da ti se produlje dani na zemlji, koju ti da Gospod Bog tvoj.” Ovo je zapovijest da se prema roditeljima uvijek odnosimo sa čašću i poštovanjem.

6) „Ne ubij.“ Ovo je naredba protiv ubistva ljudskog bića s predumišljajem.

7) „Ne čini preljube.“ Ovo je naredba protiv seksualnih odnosa sa bilo kim osim sa supružnikom.

8) „Ne kradi.“ Ovo je naredba protiv uzimanja bilo čega što nije u sopstvenom vlasništvu, bez dozvole osobe kojoj pripada.

9) „Ne svjedoči lažno na bližnjega svojega.” Ovo je naredba koja zabranjuje lažno svjedočenje protiv druge osobe. To je u suštini naredba protiv laganja.

10) „Ne poželi kuće bližnjega svojega, ne poželi žene bližnjega svojega, ni sluge njegova, ni sluškinje njegove, ni vola njegova ni magarca njegova, niti išta što je bližnjega tvojega.“ Ovo je zapovijest protiv želje za bilo čim što nije vlastito. Požuda može dovesti do kršenja jedne od gore navedenih zapovijesti: ubistva, preljube i krađe. Ako je pogrešno nešto činiti, onda je pogrešno poželjeti da se to isto učini.

Mnogi ljudi pogrešno gledaju na deset zapovijesti kao na skup pravila koja će, ako se poštuju, garantovati ulazak u raj nakon smrti. Nasuprot tome, svrha deset zapovijesti je da natjera ljude da shvate da ne mogu savršeno poštovati zakon (Rimljanima 7:7-11), te da im je stoga potrebna Božija milost i blagodat. Uprkos tvrdnjama bogatog mladog upravitelja u Mateju 19:16, niko ne može savršeno da poštuje deset zapovijesti (Knjiga propovjednikova 7:20). Deset zapovijesti pokazuju da smo svi zgriješili (Rimljanima 3:23) i stoga nam je potrebna Božija milost i blagodat, dostupna samo kroz vjeru u Isusa Hrista.

EnglishVratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku

Šta su deset zapovijesti?
© Copyright Got Questions Ministries