Šta Biblija kaže o tetovažama / bodi prisingu?


Pitanje: Šta Biblija kaže o tetovažama / bodi prisingu?

Odgovor:
Starozavjetni zakon je Izraelcima naredio „Za mrtvacem ne režite tijela svojega, ni udarajte na se kakvih biljega. Ja sam Gospod” (Treća knjiga Mojsijeva 19:28). Tako, iako vjernici danas nijesu pod Starozavjetnim zakonom (Rimljanima 10:4; Galatima 3:23–25; Efescima 2:15), činjenica da je postojala naredba protiv tetovaža treba da nas natjera da se malo zapitamo o tome. Novi zavjet ne govori ništa o tome da li vjernik treba ili ne treba da ima tetovažu.

U 1. Petrovoj 3:3–4 ipak imamo ovu naredbu: „Vaše ukrašavanje da ne bude spolja: u pletenju kose i u kićenju zlatom ili u oblačenju haljina; Nego u skrivenome čovjeku srca, u nepropadljivosti krotkoga i tihoga duha, što je pred Bogom dragocjeno“. Svakako, ovaj pasus se odnosi na Hrišćanke, ali ovdje postoji princip koji može biti a propo: naime, spoljašnji izgled osobe ne treba da bude u centru naše pažnje. Mnogo truda se uloži u „složene frizure“, „lijepu odjeću“ i nakit, ali tu ne leži prava ljepota žene. Na isti način, tetovaže i bodi pirsing su „ukrašavanje spolja“, i treba da budemo pažljivi da uložimo više napora u razvijanje „unutrašnjeg bića“ bez obzira na naš pol.

Kada su u pitanju tetovaže i bodi pirsing, dobar test je da odretdite da li možemo iskreno, u dobroj savjesti da pitamo Boga da blagoslovi i iskoristi baš taj čin za Njegove dobre namjere.

„Ako, dakle, jedete, ako li pijete, ako li što drugo činite, sve na slavu Božiju činite“ (1. Korinćanima 10:31). Novi zavjet ne zabranjuje specifično tetovaže ili bodi pirsing, ali nam takođe ne daje nijedan razlog da vjerujemo da Bog želi da imamo tetovaže ili bodi pirsing.

Važan princip iz Pisma o pitanjima na koje Biblija ne odgovara specifično, je da ako se može dovesti u sumnju da li je ugodno Bogu, onda je bolje da se ne upuštamo u takve aktivnosti. Rimljanima 14:23 nas podsjeća da je sve što ne dolazi iz vjere grijeh. Moramo da se sjetimo da su naša tijela, kao i naše duše, otkupljeni i pripadaju Bogu. Iako se 1. Korinćanima 6:19–20 ne odnosi direktno na tetovaže i bodi pirsing, daje nam princip: „Ili ne znate da je tijelo vaše hram Svetoga Duha koji je u vama, kojega imate od Boga i niste svoji?Jer ste kupljeni skupo. Proslavite, dakle, Boga tijelom svojim i duhom svojim, jer su Božiji.“ Ova velika istina treba da ima pravi uticaj na ono što radimo i u kom pravcu se krećemo sa našim tijelima. Ako naša tijela pripadaju Bogu, treba da budemo sigurni da imamo Njegovu jasnu „dozvolu“ prije nego što ih „označimo“ sa tetovažama ili bodi pirsingom.

English
Vratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku
Šta Biblija kaže o tetovažama / bodi prisingu?

Saznajte kako ...

provesti vječnost s Bogomprimiti oprost od Boga