settings icon
share icon
Pitanje

Postoje li stvari kao što su vanzemaljci ili NLO?

Odgovor


Prvo, hajde da definišemo „vanzemaljce” kao „bića sposobna da prave moralne izbore, koja imaju intelekt, emocije i volju”. Zatim nekoliko naučnih činjenica:

1. Ljudi su poslali svemirske letilice na skoro svaku planetu našeg Sunčevog sistema. Nakon posmatranja ovih planeta, isključili smo mogućnost da se održi život svuda izuzev Marsa i eventualno Jupiterovog mjeseca.

2. Godine 1976. SAD su poslale dva landera na Mars. Svaki je imao instrumente koji su mogli kopati po marsovskom pijesku i analizirati ga u potrazi za bilo kakvim znakom života. Nisu našli apsolutno ništa. Nasuprot tome, kada biste analizirali tlo iz najneplodnije pustinje na zemlji ili najzamrznutiju prljavštinu na Antarktiku, otkrili biste da vrvi od mikroorganizama. Godine 1997. SAD su poslale Pathfinder na površinu Marsa. Ovaj rover je uzeo više uzoraka i sproveo mnogo više eksperimenata. Takođe nije pronašao apsolutno nikakve znake života. Od tada je pokrenuto još nekoliko misija na Mars. Rezultati su uvijek bili isti.

3. Astronomi neprestano pronalaze nove planete u udaljenim solarnim sistemima. Neki smatraju da postojanje tolikog broja planeta dokazuje da mora postojati život negdje drugdje u svemiru. Činjenica je da ni za jedno od ovih planeta nikada nije dokazano da postoji išta blizu planeti koja bi mogla da podrži život. Ogromna udaljenost između Zemlje i ovih planeta onemogućava donošenje bilo kakvih sudova o njihovoj sposobnosti da održe život. Znajući da samo Zemlja podržava život u našem solarnom sistemu, evolucionisti jako žele da pronađu drugu planetu u drugom solarnom sistemu kako bi podržali ideju da je život morao evoluirati. Postoji mnogo drugih planeta tamo vani, ali sigurno ne znamo dovoljno o njima da bismo potvrdili da bi mogle podržavati život.

Pa, šta kaže Biblija? Zemlja i čovječanstvo su jedinstveni u Božijem stvaranju. Prva knjiga Mojsijeva (Postanje) 1 uči da je Bog stvorio zemlju prije nego što je stvorio sunce, mjesec ili zvijezde. Djela apostolska 17:24, 26 kažu da je „Bog koji je stvorio svijet i sve što je u njemu, koji je Gospod neba i zemlje, ne stanuje u rukotvorenim hramovima… I stvorio je od jedne krvi svaki narod čovječanstva da stanuje po svemu licu zemaljskome, i postavio je unaprijed određena vremena i međe njihova boravljenja.”

U početku, čovječanstvo je bilo bez grijeha, i sve je na svijetu bilo „veoma dobro“ (Prva knjiga Mojsijeva 1:31). Kada je prvi čovjek zgriješio (Prva knjiga Mojsijeva 3), to je dovelo do problema svih vrsta, uključujući bolest i smrt. Iako životinje nemaju lični grijeh pred Bogom (oni nisu moralna bića), one i dalje pate i umiru (Rimljanima 8:19-22). Isus Hrist je umro da otkloni kaznu koju zaslužujemo za svoj grijeh. Kada se vrati, poništiće prokletstvo koje postoji od Adama (Otkrivenje 21–22). Imajte na umu da u Rimljanima 8:19-22 piše da cijelo stvorenje željno čeka ovo vrijeme. Takođe je važno napomenuti da je Hristos došao da umre za čovječanstvo i da je umro samo jednom (Jevrejima 7:27; 9:26-28; 10:10).

Ako sada čitavo stvorenje pati pod prokletstvom, patio bi i svaki oblik života van zemlje. Ako, argumenta radi, moralna bića postoje na drugim planetama, onda i oni pate; a ako ne sada, onda će jednog dana sigurno patiti kada sve prođe uz veliku buku i stihije se užarene raspadnu (2. Petrova 3:10). Da nikada nisu zgriješili, onda bi Bog bio nepravedan kad bi ih kaznio. Ali da su zgriješili, a Hrist može umrijeti samo jednom (što je i učinio na zemlji), onda bi bili ostavljeni u svom grijehu, što bi takođe bilo u suprotnosti s Božijim karakterom (2. Petrova 3:9). Ovo nas ostavlja sa nerešivim paradoksom - osim ako, naravno, ne postoje moralna bića izvan Zemlje.

Šta je sa oblicima života koji nemaju moral i osjećaje na drugim planetama? Mogu li alge ili čak psi i mačke biti prisutne na nepoznatoj planeti? Vjerovatno mogu, i to ne bi nanijelo nikakvu pravu štetu bilo kojem biblijskom tekstu. Ali to bi se sigurno pokazalo problematičnim kada bi se pokušalo odgovoriti na pitanja poput „Budući da čitavo stvorenje pati, kakvu bi svrhu Bog imao u stvaranju stvorenja koja nemaju moral i osjećaje da pate na udaljenim planetama?”

U zaključku, Biblija nam ne daje razloga da vjerujemo da postoji život negdje drugo u svemiru. U stvari, Biblija nam daje nekoliko ključnih razloga zašto ne mogu postojati. Da, ima mnogo čudnih i neobjašnjivih stvari koje se dešavaju. Međutim, nema razloga da se ove pojave pripisuju vanzemaljcima ili NLO. Ako postoji prepoznatljiv uzrok ovih navodnih događaja, on je vjerovatno duhovnog, tačnije, demonskog porijekla.

EnglishVratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku

Postoje li stvari kao što su vanzemaljci ili NLO?
© Copyright Got Questions Ministries