settings icon
share icon
Pitanje

Šta znači da je Biblija nadahnuta?

Odgovor


Kada ljudi govore o Bibliji kao nadahnutoj, oni misle na činjenicu da je Bog božanski uticao na ljude koji su napisali Sveto pismo na takav način da je ono što su napisali bila sama riječ Božija. U kontekstu Svetog pisma, riječ „nadahnuće“ jednostavno znači „nadahnut Bogom“. Inspiracija znači da je Biblija zaista riječ Božija i čini Bibliju jedinstvenom među svim drugim knjigama.

Iako postoje različita gledišta o tome do koje mjere je Biblija nadahnuta, nema sumnje da sama Biblija tvrdi da svaka riječ u svakom dijelu Biblije dolazi od Boga (1. Korinćanima 2:12-13; 2. Timoteju 3 :16-17). Ovaj pogled na Sveto pismo se često naziva „verbalno plenarno (potpuno)“ nadahnuće. To znači da se nadahnuće prenosi na same riječi (verbalni dio) – ne samo na koncepte ili ideje – i da se nadahnuće prenosi na sve djelove Svetog pisma i sve teme Svetog pisma (plenarno). Neki ljudi vjeruju da su samo dijelovi Biblije nadahnuti ili su samo misli ili koncepti koji se tiču religije nadahnuti, ali ovi pogledi na nadahnuće nisu u skladu s tvrdnjama Biblije o samoj sebi. Potpuna verbalna plenarna inspiracija je suštinska karakteristika riječi Božije.

Veličina ovog nadahnuća se jasno može vidjeti u 2. Timotiju 3:16, 17, „Sve je pismo od Boga dano, i korisno za učenje, za karanje, za popravljanje, za poučavanje u pravdi, da bude savršen čovjek Božij, za svako dobro djelo pripravljen“. Ovaj stih nam govori da je Bog nadahnuo svo Sveto pismo i da nam je to korisno. Nisu u pitanju samo dijelovi Biblije koji se bave religijskim doktrinama koji su nadahnuti, već svaka riječ od Postanka do Otkrivenja. Budući da je nadahnuto od Boga, Sveto pismo je stoga mjerodavno kada je u pitanju utvrđivanje doktrine i dovoljno da pouči čovjeka kako biti u pravom odnosu s Bogom. Biblija tvrdi ne samo da je nadahnuta od strane Boga, već i da ima natprirodnu sposobnost da nas promijeni i učini „potpunim“. Šta nam više treba?

Još jedan stih koji se bavi nadahnućem Svetog pisma je 2. Petrova 1:21. Ovaj stih nam pomaže da shvatimo da iako je Bog koristio ljude sa njihovim posebnim karakterima i stilovima pisanja, Bog je nebeski nadahnuo same riječi koje su napisali. Sam Isus je potvrdio verbalno plenarno (potpuno) nadahnuće Svetog pisma kada je rekao: „Ne mislite da sam ja došao da pokvarim zakon ili proroke: nijesam došao da pokvarim, nego da ispunim. Jer vam zaista kažem: dokle nebo i zemlja stoji, neće nestati ni najmanjega slovca ili jedne title iz zakona dok se sve ne izvrši...“ (Matej 5:17-18). U ovim stihovima, Isus potvrđuje tačnost Svetog pisma do najsitnijeg detalja i najmanjeg znaka interpunkcije, jer je to sama riječ Božija.

Budući da je Sveto pismo nadahnuta Božja riječ, možemo zaključiti da je i ona nepogrešiva i autoritativna. Ispravan pogled na Boga će nas dovesti do ispravnog pogleda na njegovu riječ. Budući da je Bog svemoćan, sveznajući i potpuno savršen, njegova riječ će po svojoj prirodi imati iste karakteristike. Isti stihovi koji utvrđuju nadahnuće Svetog pisma takođe potvrđuju da je ono nepogrešivo i autorativno. Bez sumnje, Biblija je ono što tvrdi da jeste – neosporna, autoritativna riječ Božja za čovječanstvo.

EnglishVratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku

Šta znači da je Biblija nadahnuta?
© Copyright Got Questions Ministries