settings icon
share icon
Въпрос

Как семейните християни могат да избегнат емоционалните изневери?

Отговор


Емоционална изневяра възниква, когато семеен човек споделя емоционална интимност и подкрепа с друг човек, различен от неговия/нейния съпруг. Да станеш емоционално интимен или интимна с някой, различен от съпруга или съпругата, може да има смразяващ ефект върху брачните отношения; освен това емоционалната интимност често прогресира до физическа интимност, което води до опустошение. Много хора отричат сериозността на емоционалните връзки, но те не са безобидни и могат да разрушат бракове и семейства.

Брачните партньори трябва да споделят своите проблеми, чувства и нужди един с друг и да определят границите на това, което може да бъде споделяно извън брака и с кого. Да имаш приятелства извън брака е нещо здравословно, но да разчиташ на външни хора за задоволяване на емоционалните нужди може да се превърне в изкушение, особено когато съпрузите прекарват много време разделени. Колегите и другите, с които прекарваме големи периоди от време, могат да се превърнат в заместител на емоционалната подкрепа на съпруга или съпругата. Работните отношения и приятелствата трябва да имат ясни граници, за да се гарантира, че няма да станат неприемливи.

Има някои предупредителни сигнали за това, кога едно невинно приятелство може да доведе до емоционална връзка. Когато започнем да изпитваме нужда да скриваме определени аспекти на едно взаимоотношение, ние пресичаме границата в неприемлива територия. Емоционалната дистанция между съпрузите или увеличаването на броя на споровете може да означава, че един от съпрузите търси близост с друг човек. Интимността изисква близост, а това не може да се случи, ако съпругът или съпругата изгражда близост с някой извън брака.

Християните трябва да се пазят от изкушението да се облягат на някой друг, различен от техния брачен партньор, даден им от Бога. Ето някои мъдри решения в правилната посока:

1. Не прекарвайте време насаме с човек от противоположния пол, особено с някой, който ви привлича.
2. Не прекарвайте повече време с друг човек, отколкото с половинката си.
3. Не споделяйте с никого интимни подробности от живота си, преди да ги споделите с половинката си.
4. Живейте прозрачно. Правете всичко така, сякаш съпругът или съпругата ви присъстват.
5. Посветете лично време на молитва и изучаване на Библията. Помолете Бог да огради брака ви (Йов 1:10).
6. Поддържайте чист мисловен живот. Не развивайте фантазии за други хора.
7. Планирайте времето с вашия съпруг на дневна, седмична и месечна база и използвайте това време, за да изградите емоционална близост.

Всички тези решения помагат на християните да разпознават слабите точки и да избягват изкушението на емоционалната изневяра.

Християнските приоритети поставят брака и семейството на второ място след Господ. Бог е единственият, който може напълно да отговори на нашите нужди и Той е първият приоритет. Бог е създал брака, за да направи двама души в едно (Битие 2:24). Той иска те да растат заедно и да не позволяват нищо да ги разделя (Матей 19:6). Семейните партньори трябва да ценят връзката си по начина, по който го прави Господ, и да работят върху начини за нейното укрепване и изграждане на близост. Господ също така забранява прелюбодейството или похотта спрямо човек извън брака (Притчи 6:25; Изход 20:14; Матей 5:28). Хората, които излизат извън Божия план, за да посрещнат нуждите си, съгрешават срещу Бога и потенциално развалят взаимоотношенията си (Притчи 6:32; 1 Коринтяни 6:9-20).

Мнозина по света вярват, че семейните партньори се нуждаят от „пространство“ до такава степен, че да водят отделен живот, за да имат здрава връзка. Библията по никакъв начин не препоръчва такава споделена независимост. Бракът обаче по дефиниция е живот, изживян и планиран заедно; това е взаимозависимост. Тези, които не разбират Божия план за брака, може да смятат, че е нездравословно да споделят всичко с един човек, но това прави брака различен от всяко друго взаимоотношение. Това е благословен съюз между двама души и отразява този на Христос и Неговата църква.

Да споделяте интимност с някой друг, различен от вашия брачен партньор, независимо дали тази интимност е физическа или емоционална – това е грях и нарушаване на взаимното доверие.

English


Върнете се обратно на основната българска страница

Как семейните християни могат да избегнат емоционалните изневери?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries