Հարցեր աստուածաբանութեան մասին


Ի՞նչ է համակարգուած աստուածաբանութիւնը:

Ի՞նչ է քրիստոնէական աշխարհայեացքը:

Ի՞նչ է նախասահմանութիւնը: Արդեօ՞ք այն սուրբգրային է:

Կալվինականութիւնն ընդդէմ արմինիականութեան. ո՞րն է ճշմարիտ:

Ի՞նչ է «նախահազարամեայի» տեսութիւնը:

Ի՞նչ է յատկացութիւնը եւ արդեօ՞ք սուրբգրային է:


Վերադառնալ հայերէն սկզբնաէջ
Հարցեր աստուածաբանութեան մասին