Հարցեր աղօթքի մասին


Ի՞նչ է մեղաւորի աղօթքը:

Ինչո՞ւ աղօթել:

Ի՞նչ է Տէրունական աղօթքը եւ արդեօք պէտք է ասել այն:

Ի՞նչ է նշանակում աղօթել Յիսուսի անունով:

Ինչպէ՞ս կարող եմ աղօթքիս պատասխան ստանալ Աստծուց:

Արդեօ՞ք ընդունելի է շարունակ աղօթել միեւնոյն բանի համար, թէ՞ պէտք է միայն մէկ անգամ խնդրել:

Ընդհանուր աղօթքն անհրաժե՞շտ է: Արդեօ՞ք միացեալ, խմբային աղօթքն աւելի զօրաւոր է, քան մեկուսի աղօթքը:


Վերադառնալ հայերէն սկզբնաէջ
Հարցեր աղօթքի մասին