Հարցեր հրեշտակների ու դեւերի մասին


Ի՞նչ է ասում Աստուածաշունչը հրեշտակների մասին:

Ի՞նչ է ասում Աստուածաշունչը դեւերի մասին:

Ո՞վ է Սատանան:

Ի՞նչ է ասում Աստուածաշունչը դիւահարութեան՝ դեւով բռնուելու մասին:

Քրիստոնեան կարո՞ղ է դիւահարուել, դեւով բռնուել:

Ովքե՞ր էին Աստուծոյ որդիները եւ մարդկանց դուստրերը Ծննդոց 6.1-4-ում:


Վերադառնալ հայերէն սկզբնաէջ
Հարցեր հրեշտակների ու դեւերի մասին