Հարցեր Յիսուս Քրիստոսի մասին


Ո՞վ է Յիսուս Քրիստոս:

Յիսուս Աստուա՞ծ է: Յիսուս երբեւէ ասե՞լ է, որ Աստուած է:

Քրիստոսի աստուածութիւնը սուրբգրայի՞ն է:

Յիսուս գոյութիւն ունեցե՞լ է: Պատմական որեւէ ապացոյց կա՞յ Յիսուս Քրիստոսի գոյութեան վերաբերեալ:

Ի՞նչ է նշանակում՝ Յիսուս Աստուծոյ Որդին է:

Յիսուս Քրիստոսի յարութիւնը ճշմարի՞տ է:

Ինչո՞ւ է կուսական ծնունդը կարեւոր:

Յիսուս խաչուել է ուրբա՞թ: Եթէ այո, ինչպէ՞ս է երեք օր եղել գերեզմանում, եթէ յարութիւն է առել կիրակի:

Արդեօ՞ք Յիսուս դժոխք էր գնացել Իր մահուան ու յարութեան միջեւ:

Որտե՞ղ էր Յիսուս երեք օր Իր մահուան եւ յարութեան միջեւ:


Վերադառնալ հայերէն սկզբնաէջ
Հարցեր Յիսուս Քրիստոսի մասին