Benvido a galego versión de www.GotQuestions.org!


Preguntas sobre a Biblia con resposta

Sentímolo, pero non podemos aceptar preguntas enviadas en galego neste momento. Se pode escribir e ler en Inglés, pode enviar as preguntas a - https://www.gotquestions.org/Bible-Questions.html.

A continuación ten unha lista das páxinas dispoñíbeis en galego:
As Boas Novas

¿Ten Vostede Vida Eterna?

¿Como recibo o perdón de Deus?

¿Que significa aceptar a Xesús como o seu Salvador persoal?

¿Cal é o plan de Salvación?

¿Quen é un Cristian?

Acabo de pór a miña fe en Jesús... ¿e agora que?
Preguntas Moi Importantes

¿Existe Deus? ¿Hai evidencia da existencia de Deus?

¿Quen é Xesucristo?

¿É Xesús Deus?

Preguntas sobre a Biblia con resposta