settings icon
share icon
Pregunta

¿Quen é Xesucristo?

Resposta


¿Quen é Xesucristo? A diferenza da pregunta, ¿Existe Deus?, moi pouca xente cuestionouse se Xesucristo existiu. Xeralmente acéptase que Xesús verdadeiramente foi un home que camiñou sobre a terra de Israel, fai máis ou menos dous mil anos. O debate comeza cando se analiza o tema da identidade completa de Xesús. A maioría de relixións principais ensinan que Xesús foi un profeta, ou un bo mestre, ou un home devoto. O asunto é o seguinte, a Biblia dinos que Xesús foi infinitamente máis que un profeta, un bo mestre, ou un home devoto.

C. S. Lewis no seu libro Mero Cristianismo escribe o seguinte: “Aquí estou tratando de previr a quenquera, de cometer a verdadeira insensatez que a miúdo se comete ao dicir del [Xesucristo], o seguinte: “Estou listo para aceptar a Xesús como un gran mestre moral, pero non acepto a súa afirmación de ser Deus”. Esa é unha das cousas que non deberiamos dicir. Un home que era simplemente un home, e que dicía toda clase de cousas, só por dicilas, non se corresponde con un gran mestre moral como Xesús. Sería un lunático- ou un home ambiguo - ou o mesmo Demo do Inferno. Vostede debe facer a súa elección. ¿Este home foi e é o Fillo de Deus, ou pola contra, foi un tolo ou algo peor? Vostede pode facelo calar por bobo, pode cuspirlle e matalo como a un demo; ou pode caer aos seus pés e chamalo Señor e Deus. Pero non sexamos condescendientes con ningunha bobada acerca de que era un gran mestre humano. Él non deixou esa opción aberta para nós. Él non tivo esa intención.”

Vexamos agora, ¿quen demandaba ser Jesús? ¿Quen di a Biblia que era Xesús? Primeiro, miremos as palabras de Xesús en Xoán 10:30, “Eu e o Pai un somos un”. A primeira vista, non parecería afirmar ser Deus, non obstante, mire a reacción dos Xudeus na súa declaración, “Por boa obra non che apedreamos, senón pola blasfemia; porque ti, sendo home, faste pasar por Deus” (Xoán 10:33). Nos seguintes versículos, Xesús nunca corrixe aos Xudeus dicíndolles, “Eu non me fago pasar por Deus”. Iso indica que Xesús verdadeiramente estaba dicindo que era Deus ao declarar, “Eu e o Pai un somos un” (Xoán 10:30). Xoan 8:58 é outro exemplo. Xesús proclamou, “¡Dígovos a verdade, Xesús respondeu,antes que Abraham nacese, Son Eu!” Tomaron entón pedras para arroxarllas (Xoán 8:59). Xesús, anunciando a súa identidade como “Son Eu” é unha aplicación directa do nome do Antigo Testamento para Deus (Exodo 3:14). Novamente, ¿por que os Xudeus querían apedrear a Jesús, se non dixera algo que eles crían era blasfemo, concretamente, unha afirmación de ser Deus?

Juan 1:1 di que “a palabra era Deus” Xoán 1:14 di que “aquela palabra convertiuse en carne” Isto indica claramente que Xesús é Deus nen carne. Tomás o discípulo de Xesús dixo, “O Meu Señor e o Meu Deus” (Xoán 20:28). Xesús non o corrixiu. O Apóstolo Pablo descríbeo como, “… o noso gran Deus e Salvador, Jesucristo” (Perico 2:13). O Apóstolo Pedro di o mesmo, “…o noso Deus e Salvador, Jesucristo” (2ª Pedro 1:1). Tamén Deus o Pai é testemuña da completa identidade de Xesús, pero acerca do fillo di, “O teu trono, oh Deus, é eterno e para sempre; a xustiza será a insignia do teu reino”. As profecías de Cristo do Antigo Testamento anuncian a súa deidade, “Para nós naceu un neno, déusenos un fillo, e o principado estará sobre o seu ombreiro, e chamaráselle Admirable Conselleiro, Deus forte, Pai eterno, Príncipe de paz.”

De maneira que, como C. S. Lewis sostivo, crer en Xesús como un bo mestre, non é unha opción. Clara e innegábelmente Xesús afirmaba ser Deus. Se Xesús non é Deus, entón é un mentireiro, e xa que logo non é un profeta, un bo mestre ou un home devoto. Ao intentar explicar as palabras de Xesús, os “eruditos” modernos declaran que “o verdadeiro Xesús histórico” non dixo moitas das cousas que a Biblia lle atribúe. ¿Quen somos nós para debater coa Palabra de Deus, referente ao que dixo ou non Xesús? ¿Como pode un “erudito” que dista de Xesús dous mil anos, ter unha mellor percepción do que Xesús dixo ou non, que a que tiveron aqueles que viviron, serviron e foron ensinados por Xesús mesmo (Xoán 14:26)?

¿Por que é tan importante a pregunta acerca da verdadeira identidade de Xesús? Por que é importante que Xesús sea Deus ou non? A razón máis importante pola que Xesús ten que ser Deus, é que se él non é Deus, a súa morte non sería suficiente para pagar a penalidade dos pecados de todo o mundo. (1ª Xoán 2:2). Soamente Deus puido pagar tal penalidade infinita (Romanos 5:8; 2ª Corintios 5:21). Xesús tiña que ser Deus, a fin de que puidese pagar a nosa débeda. Xesús tivo que ser home para que puidese morrer. ¡A salvación está dispoñíbel soamente a través da fe en Xesucristo! A deidade de Xesús é a razón pola que él é o único camiño de salvación. A deidade de Xesús é a razón pola que proclamou, “Eu son o camiño, e a verdade, e a vida; ninguén poder vir ao Pai, senón por min” (Xoán 14:6).

EnglishVoltar a páxina principal galego

¿Quen é Xesucristo?
© Copyright Got Questions Ministries