settings icon
share icon
Pregunta

¿Quen é un Cristian?

Resposta


O Dicionario Webster define a un Cristián como “unha persoa que se preza de crer en Xesús como o Cristo, ou na relixión baseada na ensinanza de Xesús”. Aínda que este é un bo punto de partida para entender quen é un Cristián, como moitas definicións seculares, ésta, dalgún xeito, non alcanza a comunicar en realidade a verdade bíblica do que significa ser un Cristián.

A palabra Cristián emprégase tres veces no Novo Testamento como o vemos en Feitos 11:26; en Feitos 26:28 e en 1 Pedro 4:16. Os seguidores de Xesucristo foron primeiro chamados “Cristiáns” en Antioquía como vemos en Feitos 11:36, debido a que o seu comportamento, actividade e forma de falar foron como os de Cristo. Este termo foi orixinalmente empregado pola xente non salva (ou sexa os non crentes) en Antioquía como un tipo de alcume despectivo, utilizado para burlarse dos Cristiáns. Literalmente significa “Pertencente ao partido de Cristo” ou un “Partidario ou seguidor de Cristo,” o cal é moi similar á definición do Dicionario Webster.

Desafortunadamente co paso do tempo, a palabra “Cristián” perdeu moito do seu significado e a miúdo é utilizada para describir a alguén relixioso ou que ten altos valores morais, en lugar dun verdadeiro seguidor de Xesucristo nacido de novo (esta vez no espírito) como o vemos en Xoán 3:3. Moita xente que non cre nin confía en Xesucristo, considérase a si mesma Cristiá simplemente porque acude á igrexa ou vive nunha nación “Cristiá.” Pero asistir á igrexa, servir a aqueles menos afortunados que un, ou ser unha boa persoa, non o fai a un ser Cristián. Como ben dixo unha vez un evanxelista, “Asistir á igrexa non lle fai a un un Cristián, do mesmo xeito que ir a un garaxe non lle fai a un un automóbil.” Ser membro dunha igrexa, asistir aos servizos regularmente, e doar para a obra da igrexa, non poden convertilo en Cristián.

A Biblia ensínanos que as boas obras que facemos non nos poden facer aceptábeis para Deus. Perico capítulo 3 verso 5 dinos que “Deus salvounos, non por obras de xustiza que nós fixésemos, senón pola súa misericordia, polo lavamento da rexeneración e pola renovación no Espírito Santo.” De maneira que, un Cristián é alguén que naceu de novo por Deus (espiritualmente falando) e puxo a súa fé e confianza en Xesucristo. Isto vémolo en Xoán 3:3; en Xoán 3:7e en 1 Pedro 1:23. En Efesios 2:8 lemos que “Por graza estamos salvados por medio da fé e ésto non procede de nós, senón que é un agasallo e un don de Deus, non por obras, para que ninguén se gloríe nin se xacte.” Un Cristián verdadeiro é alguén que se arrepentiu dos seus pecados e puxo a súa fé e confianza soamente en Xesucristo. A súa confianza non está en seguir unha relixión, nin unha serie de normas morais, nin unha lista do que un debe ou non debe facer.

Un verdadeiro Cristián é unha persoa que puxo a súa fé e confianza na persoa de Xesucristo, que recoñece o feito de que él morreu na cruz como pago por tódolos pecados persoais de cada un de nós e que resucitou ao terceiro día para obter a vitoria sobre a morte, para darnos vida eterna a tódolos que creamos nel. Xoán 1:12 dinos: “Máis a todos o que o recibiron, aos que cren no seu nome, deulles potestade de facerse fillos de Deus.” Un verdadeiro cristián é en verdade un fillo de Deus, unha parte da verdadeira familia de Deus, e un a quen lle foi dada unha nova vida en Cristo. A marca dun Cristián verdadeiro é demostrar o seu amor cara a outros e obediencia á Palabra de Deus. (1 Xoán 2:4 e 1 Xoán 2:10).

¿Tomou unha decisión sobre Cristo polo que leu aquí? Se é así, prema no botón “Aceptei a Cristo hoxe”.

EnglishVoltar a páxina principal galego

¿Quen é un Cristian?
© Copyright Got Questions Ministries