settings icon
share icon
Pregunta

Acabo de pór a miña fe en Jesús... ¿e agora que?

Resposta


¡Felicitacións! ¡Tomou unha decisión de cambio de vida! Talvez se esté a preguntar, ¿E agora que? ¿Como comezo o meu traxecto cara a Deus? Os cinco pasos mencionados a continuación, vanlle dar indicacións da Biblia. Cando teña preguntas no seu traxecto, por favor visite www.GotQuestions.org/galego.

1. Asegúrese de entender a salvación.

1 Xoan 5:13 dinos, “Estas cousas escribinas para vós que credes no nome do Fillo de Deus, para que saibades que tedes vida eterna”. Deus quere que entendamos a salvación. Deus quere que teñamos a confianza de saber con seguridade que temos a salvación. Vaiamos brevemente aos puntos crave da salvación:

(a) Todos pecamos. Todos fixemos cousas que desagradan a Deus (Romanos 3:23).

(b) Merecemos ser castigados coa separación eterna de Deus, por mor do noso pecado (Romanos 6:23).

(c) Jesús morreu na cruz para pagar a penalidade polos nosos pecados (Romanos 5:8; 2 Corintios 5:21).

(d) Divos outorga perdón e salvación a todos aqueles que poñen a súa fe en Xesús -confiando na súa morte, como pago polos nosos pecados (Xoán 3:16; Romanos 5:1; Romanos 8:1).

¡Esa é a mensaxe de salvación! ¡ Se puxo a súa fe en Xesucristo como o seu Salvador, vostede ten a salvación! Tódolos seus pecados son perdoados, e Deus promete nunca deixalo nin desamparalo (Romanos 8:38-39; Mateo 28:20). Recorde, a súa salvación está segura en Xesucristo (Xoán 10:28-29). ¡Se vostede confía só en Jesús como o seu Salvador, pode ter a confianza de que vai pasar a eternidade con Deus no ceo!

2. Atope unha boa igrexa que ensine a Biblia.

Non pense na igrexa como un edificio. A igrexa é a xente. É moi importante que os crentes en Xesucristo teñan compañeirismo uns con outros. Ese é un dos propósitos principais da igrexa. Agora que vostede puxo a súa fe en Xesucristo, animámoslle firmemente a atopar na súa localidade, unha igrexa crente na Biblia, fale co pastor. Fágalle saber acerca da súa nova fe en Xesucristo.

Un segundo propósito da igrexa, é ensinar a Biblia. Vostede pode aprender como aplicar os ensinos de Deus na súa vida. Entender a Biblia é a chave para vivir unha vida Cristiá exitosa e poderosa. 2 Timoteo 3:16-17 di, “Toda a Escritura é inspirada por Deus, e útil para ensinar, para redargüir, para corrixir, para instruír en xustiza, a fin de que o home de Deus sexa perfecto, enteiramente preparado para toda boa obra.”

Un terceiro propósito da igrexa é a adoración. ¡A adoración é darlle grazas a Deus por todo o que fixo! Deus salvounos. Deus ámanos. Deus é o noso provedor. Deus guíanos e diríxenos. ¿Como non agradecerllo? Deus é santo, xusto, cariñoso, misericordioso, e cheo de graza. Apocalipse 4:11 declara, “Señor, digno es de recibir a gloria e a honra e o poder; porque ti creaches todas as cousas, e pola túa vontade existen e foron creadas”.

3. Aparte cada día un tempo para enfocarse en Deus.

É moi importante para nós cada día, pasar tempo enfocándonos en Deus. Algunhas persoas denominan a este, un “tempo a soas.” Outros chámano “tempo de devoción,” porque este é un tempo cando nos dedicamos a Deus. Algúns prefiren apartar tempo nas mañás, mentres outros prefiren o atardecer. Non importa como denomine a este tempo ou cando o faga. O que importa é que vostede pase regularmente tempo con Deus. ¿Que eventos preparan o noso tempo con Deus?

(a) Oración.- A oración sinxelamente é falar con Deus. Falar con Deus acerca das súas preocupacións e problemas. Pedirlle a Deus que lle de sabedoría e guía. Pedir a Deuslle que lle axude coas súas necesidades. Dicirlle a Deus canto o ama e canto aprecia todo o que fai por vostede. Diso trátase a oración.

(b) Lectura bíblica.- Ademais de recibir ensino Bíblico na igrexa, na Escola Dominical, e/ou nos estudos bíblicos - é necesario que lea a Biblia por vostede mesmo. A Biblia contén todo o que necesita coñecer a fin de vivir unha vida Cristiá exitosa. Esta contén a guía de Deus para tomar decisións sabias, como coñecer a vontade de Deus, como ministrar a outros, e como crecer espiritualmente. A Biblia esencialmente é o manual de ensino de Deus para saber como vivir a nosa vida dun xeito que o agrade e que nos sintamos satisfeitos.

4. Desenvolver relacións con xente que pode axudarnos espiritualmente.

1 Corintios 15:33 dinos, “Non erredes; as malas conversacións corrompen os malos costumes.” A Biblia está chea de advertencias acerca da influencia que a xente “mala” pode ter sobre nós. Pasar tempo con aqueles que se ocupan de actividades pecaminosas, vai causar que sexamos tentados por aquelas actividades. O carácter daqueles que nos rodean vai a “pegarse” en nós. Por esa razón é tan importante rodearnos doutra xente que ama ao Señor e está comprometida con él.

Trate de atopar un amigo ou dous, talvez da súa igrexa, alguén quen poida axudalo e animalo (Hebreos 3:13; 10:24). Pida aos seus amigos que o manteñan responsábel con respecto ao seu tempo a soas, as súas actividades, e o seu camiñar con Deus. Pregúntelles se vostede pode facer o mesmo por eles. Isto non significa que teña que abandoar a todos os seus amigos que non coñecen ao Señor Xesús como o seu Salvador. Siga sendo o seu amigo e ámeos. Simplemente permítalles coñecer que Xesús cambiou a súa vida, e que non pode facer tódalas cousas que adoitaba facer. Pídalle a Deus que lle de oportunidades para compartir a Xesús cos seus amigos.

5. Bautizarse.

Moita xente malentende o bautismo. A palabra “bautizar” significa mergullar en auga. O bautismo é o xeito bíblico de proclamar publicamente a súa nova fe en Cristo e o seu compromiso de seguilo. A acción de ser mergullado en auga ilustra o ser enterrado con Cristo. A acción de saír da auga ilustra a resurrección de Cristo. Bautizarse é identificarse coa morte, enterro e resurrección de Xesús (Romanos 6:3-4).

O bautismo non é o que o salva. O bautismo non lle quita os seus pecados. O bautismo simplemente é un paso de obediencia, unha proclamación pública da súa fe en Cristo para a salvación. O bautismo é importante porque é un paso de obediencia - declarar publicamente a fe en Cristo e o seu compromiso con él. Se vostede está listo para ser bautizado, debe falar cun pastor.

EnglishVoltar a páxina principal galego

Acabo de pór a miña fe en Jesús... ¿e agora que?
© Copyright Got Questions Ministries