settings icon
share icon

Různé biblické otázky

Kdo byli dvanácti (12) učedníci / apoštolové Ježíše Krista?

Absolutní pravda - je vůbec něco takového?

Je něco takového jako mimozemšťané nebo ufoni?

Zaznamenává Bible smrt apoštolů? Jak zemřel každý jeden apoštol?

Křesťanský výklad snu? Jsou naše sny od Boha?

Proč si Bůh vybral Izraele za svůj vyvolený lid?

Proč se Židé s Araby/muslimy navzájem nenávidí?

Musí křesťané dodržovat zákony země?

Jaký je křesťanský pohled na senzibily?

Omlouvá Bible otroctví?

Co je Desatero?

Dává Bůh i dnes lidem vidění? Měli by věřící považovat vidění za součást jejích křesťanské zkušenosti?

Proč nařídil Bůh Abrahamovi, aby obětoval Izáka?

Co se v Bibli chápe pod pojmem svazování a rozvazování?

Co byly křížové výpravy?

Co je to Velké pověření?

Co se stalo v období mezi Starým a Novým zákonem?

Měla by křesťanka nosit make-up a šperky?

Kdo byl Melchisedech?

Co znamená mít osobní vztah s Bohem?

Měl by křesťan poslouchat světskou hudbu?

Jaký mělo význam to, že když Ježíš zemřel, roztrhla se chrámová opona?

Co byl Pavlův trn v těle?

Co je Sion? Co je hora Sion? Jaký je biblický význam Sionu?

Co se stalo s archou úmluvy?

Může být křesťan prokletý? Dopustil by Bůh kletbu na věřícím?

Proč Jidáš zradil Ježíše?

Je pravda, že máme milovat hříšníka, a nenávidět hřích?

Křesťanská archeologie - proč je důležitá?

Kdo byli církevní otcové v rané době církve?

Co znamená, že Ježíš naplnil zákon, ale nezrušil jej?

Které různé misijní cesty Pavel podnikl?

Proč Bůh zatvrdil faraónovo srdce?

Jak funguje spojení psychologie a biblického poradenství?

Kdo byli saduceové a farizeové?

Co myslí Bible tím, když říká „vy jste bohové“ v Žalmu 82:6 a v Janovi 10:34?


Návrat na českou Domovskou stránku

Různé biblické otázky
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries