Přehled Bible


Poskytnou dobré shrnutí či přehled celé Bible je obtížné. Bible se skládá ze dvou částí, zvaných „Zákon“, které tvoří celkem 66 různých knih, 1189 kapitol, 31173 veršů a přes 773000 slov (ten se dle verze překladu může lišit). Různé knihy Bible popisují různé události a jsou určeny rozdílnému publiku. Jednotlivé knihy Bible napsalo zhruba 40 různých lidí za dobu přibližně 1500 let. Shrnutí a přehled celé Bible je tedy nesmírně těžký úkol.

Na druhou stranu ale můžeme říct, že „inspirací“ a autorem Bible je Duch svatý. Bůh „vdechl“ Své Slovo lidem a prostřednictvím proroků a apoštolů je zapsal (2. Timoteovi 3:16-17; 2. Petr 1:21). A všichni ti, kdo svou víru vložili v Ježíše Krista, v sobě Ducha svatého mají (Římanům 8:9; 1. Korintským 12:13). Duch svatý se nám snaží pomoct, abychom Bibli rozuměli (1. Korintským 2:10-16).

Záměrem našeho stručného přehledu Bible je poskytnout základní obsah každé biblické knihy. Ke každé knize Bible uvedeme autora, dobu vzniku, účel knihy, klíčové verše a stručné shrnutí. Upřímně doufáme, že naše nová série přehledů Bible vám pomůže v jejím lepším pochopení a pobídne vás k tomu, abyste Bibli sami hlouběji studovali.

English Přehled Starého zákona

Přehled Nového zákona

Návrat na českou Domovskou stránku
Přehled Bible

Zjistěte, jak ...

Strávit věčnost s BohemPřijměte odpuštění od Boha