settings icon
share icon
Otázka

Co říká Bible o růstu církve?

Odpověď


I když se Bible nezabývá konkrétně růstem církve, principem růstu církve je pochopení co Ježíš řekl: "postavím svou církev a brány pekla ji nepřemohou" (Matouš 16:18). Pavel potvrdil, že církev má svůj základ v Ježíši Kristu (1 Korintským 3:11). Ježíš Kristus je také hlavou církve (Efezským 1:18-23) a životem církve (Jan 10:10). Jak jsme řekli, pamatujme že "růst" může být relativní pojem. Jsou různé typy růstu, některé z nich nemají nic společného s čísly.

Církev může být živá a rostoucí i když se množství členů/návštěvníků nemění. Pokud lidé v církvi rostou v milosti a v poznání Ježíše Krista, pokořujíc se Jeho vůli ve svých životech - individuálně i jako celek, potom ta církev skutečně roste. Současně může církev navštěvovat každý týden víc a víc lidí, mít ohromný počet členů, a přece duchovně stagnovat.

Růst jakéhokoli druhu sleduje typickou šablonu. Jako při rostoucím organismu má lokální církev ty, kteří sázejí semínka (evangelizátory), ty kteří zalévají semínka (pastoři / učitelé), a jiné kteří používají své duchovní dary pro růst těch v mítní církvi. Ale poznamenejme, že Bůh je ten, který dává vzrůst (1 Korintským 3:7). Ti kteří sázejí a ti kteří zalévají dostanou každý svou odměnu podle jejich vlastní práce (Korintským 3:8).

V sázení a zalévání musí být harmonie, aby místní církev rostla, co známená že v zdravé církvi každý člověk má vědet co je jeho/její duchovní dar, aby tak mohl/mohla fungovat uvnitř těla Kristova. Pokud se sázení a zalévání dostanou mimo harmonii, církvi se nebude dařit tak jako zamýšlel Bůh. Samozřejmě že každého dne musí být závislost na Duchu Svatém a poslušnost Jemu, aby Jeho moc mohla být uvolněna v těch, kteří sázejí a zalévají, aby tak přišel Boží vzrůst. A nakonec: popis živé a rostoucí církve nacházíme ve Skutcích 2:42-47, kde věřící "zůstávali v apoštolském učení a ve společenství, v lámání chleba a v modlitbách". Sloužili si navzájem a oslovovali ty, kteří potřebovali poznat Pána a Pán "A Pán denně přidával církvi ty, kteří byli spaseni." Když jsou přítomny tyto věci, církev bude prožívat duchovní růst, zdali to bude i početní zvýšení nebo ne.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co říká Bible o růstu církve?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries