settings icon
share icon
Otázka

Co znamená fráze „manžel jedné ženy“ v 1.Timoteovi 3:2? Může rozvedený muž sloužit jako pastor, starší, nebo diakon?

Odpověď


Jsou možné tři interpretace frázy „manžel jedné ženy” v 1. Timoteovi 3:2. 1) Může to být jednoduše řečeno že polygamista není oprávněn, aby byl starší, diakon, nebo pastor. Tohle je nejčastější interpretace téhle fráze, ale zdá se málo pravděpodobné, že polygamie byla docela vzácná v době, kdy Pavel psal. 2) fráza může být taky přeložena „muž jedné ženy“. To může vyjadřovat, že biskup musí být zcela oddaný ženě, za kterou se oženil. Tato interpretace se zaměřuje spíše na morální čistotu než na rodinný stav. 3) Fáze může být taky chápana tak, že starší/diakon/pastor, muž může být ženatý jenom jednou, a ne jako v případě vdovce který se znovu oženil.

Výklady 2) a 3) jsou dnes nejvíc převládající. Výklad 2) se zdá být nejsilnější, především proto, že Písmo, zdá se, dovoluje rozvod ve vyjímečných okolnostech (Matouš 19:9; 1 Korintským 7:12-16). Bylo by také třeba rozlišovat mezi mužem, který se rozvedl a znovu oženil před tím, než se stal křesťanem a mezi mužem který se rozvedl a znovu oženil poté, co se stal křesťanem. Muž, který je jinak kompetentný, by neměl být vyloučen z cirkevního vedení kvůli činem, které udělal před tím, než poznal Pána Ježíše Krista jako svého Spasitele. Přestože 1. Timoteovi 3:2 nevyhnutně nevylučuje rozvedeného nebo znovu ženatého muže ze služby jako starší/diakon/pastor, existují jiné otázky na posouzení.

První podmínka pro staršího/diakona/pastora je ¨bezúhonný¨ (1. Timoteovi 3:2). Pokud rozvod a/nebo nový sňatek má za následek špatné svědectví o člověku v církve nebo v komunitě, to ho spíše podmínka ¨bezúhonný¨ než podmínka ¨muž jedné ženy¨ může vyloučit. Starší/diakon/pastor má být muž, na kterého se církev a komunita můžou hledět jako na příklad Kristové podobnosti a božiho vedení. Pokud jeho rozvod a/nebo nový sňatek ho oddalují od tohoto cíle, tak možná by neměl sloužit v pozici staršího/diakona/pastora. Důležité je pamatovat si, že přesto že je člověk vyloučen ze služby starší/diakon/pastor, je stále cenným členem těla Kristovho. Každý Křesťan vlastní duchovní dary (1. Korintským 12:4-7) a je přizván podílet se na poučení jiných věřících s těmito dary (1. Korintským 12:7). Muž, který je vyloučen z pozice staršího/diakona/pastora jěště stále může vyučovat, kázat, sloužit, modlit se, chválit a zohrát důležitou roli v církvi.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co znamená fráze „manžel jedné ženy“ v 1.Timoteovi 3:2? Může rozvedený muž sloužit jako pastor, starší, nebo diakon?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries