settings icon
share icon
Otázka

Jak důležitý je křesťanský křest?

Odpověď


Křesťanský křest je podle Bible veřejným svědectvím o tom, co se stalo s věřícím člověkem a s jeho nitrem. Křesťanský křest ilustruje ztotožnění věřícího s Kristem ve smrti, pohřbení a vzkříšení. Bible říká: „Nevíte snad, že všichni, kteří jsme pokřtěni v Krista Ježíše, byli jsme pokřtěni v jeho smrt? Byli jsme tedy křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom – jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce – i my vstoupili na cestu nového života” (Římanům 6:3-4). Ve křesťanském křtu akt ponoření zobrazuje skutečnost, že jsme pohřbeni spolu s Kristem. Vynoření z vody je obraz Kristova vzkříšení.

Jsou dva předpoklady pro křesťanský křest, které je nejdříve potřeba splnit:
1. osoba, která se křtí, má věřit v Ježíše Krista jako svého osobního Spasitele,
2. musí rozumět tomu, co představuje křest.

Když člověk pozná Pána Ježíše jako svého osobního Spasitele a chápe, že křesťanský křest je krokem poslušnosti a veřejného vyznání víry v Krista, a přeje si být pokřtěn – pak není důvodu mu v tom bránit. Podle Bible je křesťanský křest jednoduše krokem poslušnosti, veřejným prohlášením o své víře v Krista a v spasení. Křesťanský křest je důležitý, neboť je to krok poslušnosti – veřejné vyznání víry v Krista a závazku vůči Němu, ztotožnění se s Kristovou smrtí, pohřbením a vzkříšením.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Jak důležitý je křesťanský křest?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries