settings icon
share icon
Otázka

Proč je důležité chodit do církve?

Odpověď


Bible nám říká, že máme chodit do církve proto, abychom spolu s ostatními věřícími mohli uctívat Boha a abychom byli vyučováni jeho Slovu a mohli duchovně růst (Skutky 2:42; Židům 10:25). Církev je místo, kde se věřící navzájem milují (1. Janův 4:12), povzbuzují (Židům 3:13), pobízejí (Židům 10:24), navzájem si slouží (Galatským 5:13), napomínají (Římanům 15:14), prokazují si úctu (Římanům 12:10) a jsou k sobě navzájem laskaví a milosrdní (Efezským 4:32).

Jakmile člověk uvěří Ježíši Kristu a přijme spasení, stává se z něj člen Těla Kristova (1. Korintským 12:27). Aby tělo církve správně fungovalo, musí být přítomny všechny „části těla“ (1. Korintským 12:14-20). Stejně tak ani věřící nedosáhne duchovní zralosti bez povzbuzování a pomoci ostatních věřících (1. Korintským 12:21-26). Z těchto důvodů by mělo být docházení do církve, účast na dění v církvi a společenství s ostatními pravidelnou součástí života každého věřícího. Týdenní docházka do církve není po věřících výslovně požadována, ale člověk, který uvěřil Kristu, by měl mít v sobě touhu uctívat Boha, učit se jeho Slovu a mít společenství s ostatními věřícími.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Proč je důležité chodit do církve?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries